Przejdź do treści

Specifies a name for object file. Nie należy używać dla efektu niestandardowego wierzchołka ani obliczeń. Specifies the kind of shader. Tools are also known as global tools, tool-path tools, and local tools. Uruchomienie przeglądarki, czy ulubionego edytora może odbywać się poprzez wpisanie całej ścieżki do pliku.

Jak uruchomić polecenie w visual studio

You can use the HLSL compiler fxc. Można również określić argumenty wiersza polecenia do kompilatora HLSL, używając właściwości dodatkowe opcje strony właściwości wiersza polecenia. You can also specify command-line arguments to the HLSL compiler by using the Additional Options property of the Command Line property page; this includes arguments that can't be configured by using other properties of the HLSL property pages. Specifies one or more directories to add to the include path; separate with semi-colons if more than one.

Opcje wiersza polecen FXC EXE

Typ cieniowaniaShader Type Określa typ cieniowania. Specifies the kind of shader. Różne rodzaje programów do cieniowania implementują różne części potoku grafiki. Different kinds of shaders implement Opcje wiersza polecen FXC EXE parts of the graphics pipeline.

Aliasy w linii poleceń Windows

Niektóre rodzaje programów do cieniowania są dostępne tylko w nowszych modelach cieniowania które są określone przez właściwość model programu do cieniowania — na przykład cieniowanie obliczeń zostało wprowadzone w modelu modułu cieniującego 5.

Certain kinds of shaders are available only in more recent shader models which are specified by the Shader Model property —for example, compute shaders were introduced in shader model 5. Właściwość modele cieniowania określa część [model] argumentu. The Shader Models property specifies the [model] portion of the argument.

Specifies the shader model. Różne modele cieniowania mają różne możliwości. Different shader models have different capabilities.

Główna inspiracja do wgłębienia się w ten temat była obsługą linii poleceń w aplikacjach napisanych z wykorzystaniem toolkita wxWidgets. Tam właśnie dostępne opcje linii poleceń aplikacji GUI wyświetlane są w MessageBoxie, nawet, jeśli uruchamiamy ja spod konsoli. Oczywiście mi takie rozwiązanie nie pasowało. Chciałem bliżej zapoznać się z możliwościami konsoli dostępnych w WinAPI dla aplikacji GUI, ale w gogle nie znalazłem nic wartego uwagi i rozwiązującego mój problem. Wprowadzenie Mamy aplikacje okienkowa GUI z obsługą linii poleceń, która czasem uruchamiany spod konsoli, głównie w przypadku, kiedy chcemy podać jakieś argumenty, czy opcje właśnie poprzez linie poleceń.

Ogólnie rzecz biorąc, nowsze modele cieniowania oferują rozszerzone możliwości, ale wymagają bardziej nowoczesnego sprzętu graficznego do uruchamiania kodu programu do cieniowania. In general, more recent shader models offer expanded capabilities but require more modern graphics hardware to run the shader code.

Niektóre rodzaje programów do cieniowania które są określone przez właściwość Typ programu do cieniowania są dostępne tylko w nowszych modelach cieniowania — na przykład cieniowanie obliczeń zostało wprowadzone w modelu modułu cieniującego 5. Certain kinds of shaders which are specified by the Shader Type property are available only in more recent shader models—for example, compute shaders were introduced in shader model 5.

Właściwość typu programu do cieniowania określa część [Type] argumentu.

Tools are console applications that are installed from NuGet packages and are invoked from the command prompt. Narzędzia można pisać samodzielnie lub instalować Narzędzia zapisane przez inne firmy.

The Shader Type property specifies the [type] portion of the argument. Dostępne dla modelu modułu cieniującego 5,1 lub nowszego.

  • Logowanie klubu opcji binarnych
  • Strategia dywersyfikacji w biznesie
  • До апельсиновых деревьев не меньше ста метров.
  • Wielkosc umowy handlowej opcji
  • Opcje binarne Pracuj Izrael

Available for Shader Model 5. Dostępne dla modelu modułu cieniującego 5,0 lub nowszego. Definicje preprocesoraPreprocessor Definitions Dodaje co najmniej jedną definicję symbolu preprocesora, która ma zostać zastosowana do pliku kodu źródłowego HLSL.

Opcje wiersza polecen FXC EXE

Adds one or more preprocessor symbol definitions to apply to the HLSL source code file. Użyj średników, aby oddzielić definicje symboli.

Use semi-colons to separate the symbol definitions. Kompiluj niestandardowy efekt programu Opcje wiersza polecen FXC EXE cieniowania pikseli Direct2DCompile a Direct2D custom pixel shader effect Kompiluj niestandardowy efekt Direct2D, który zawiera cieniowanie pikseli. Compile a Direct2D custom effect that contains pixel shaders.

Nie należy używać dla efektu niestandardowego wierzchołka ani obliczeń. Do not use for a vertex or compute custom effect.

Dostęp do konsoli z aplikacji GUI

Kompilacja wieloprocesorowaMulti Processor Compilation Uruchom jednocześnie wiele wystąpień. Run multiple instances at the same time.

Opcje wiersza polecen FXC EXE

Zaawansowana Strona właściwościAdvanced Property Page Pomiń transparent startowySuppress Startup Banner Pomija wyświetlanie transparentu startowego i komunikatu informacyjnego. Suppresses the display of the startup banner and information message.

Treats all compiler warnings as errors.

  • Ubezpieczenie opcji binarnych
  • Kiedy interaktywni brokerzy Udary Bitkoin Futures
  • А когда пыль осела, тело Танкадо попало в руки местной полиции.
  • System przesylki handlowej
  • Kompromisowa analiza uslug ekosystemowych

Specifies a name for header file containing object code. Specifies a name for object file.

W systemach uniksowych jest to rozbudowane narzędzie, pozwalające na wykonanie właściwie dowolnej operacji. W systemach Microsoftu linia poleceń jest nieco uboższa, ale przedstawię poradę wspomagającą pracę z tym narzędziem. Uruchomienie przeglądarki, czy ulubionego edytora może odbywać się poprzez wpisanie całej ścieżki do pliku. Pliki wykonywalne uruchamiane są z katalogów zawartych w zmiennej systemowej PATH.

Specifies the contents of assembly language output file. No Listing Bitcoin yig ish No listing.

Sterowniki + informacje o systemie + połączenie internetowe [ wiersz poleceń CMD ]

Lista — plik kodu zestawuAssembly-Only Listing - Assembly code file Kod zestawu i kod szesnastkowy oraz plik listy szesnastkowejAssembly Code and Hex - Assembly code and hex listing file Plik wyjściowy asembleraAssembler Output File Określa nazwę pliku dla pliku listy kodu zestawuSpecifies file name for assembly code listing file Zobacz teżSee also.