Przejdź do treści

Rodzaj usterki może zostać zidentyfikowany po wejściu do funkcji przeglądania usterek [ ][2]. Aby powrócić do normalnego stanu pracy klawiatury naciśnij [ ]. T - włączenie funkcji autowłączania N- wyłączenie funkcji [1] Włącz.

Prosimy o zapoznanie się niniejszą instrukcją obsługi. Mamy nadzieję, że pomoże ona Państwu sprawnie korzystać ze systemu alarmowego oraz wyjaśni wątpliwości, jakie mogą się pojawić w trakcie eksploatacji. Ze względu na to, że instrukcja zawiera informacje dotyczące Państwa systemu alarmowego prosimy o trzymanie jej w bezpiecznym miejscu.

Wszelkie zastrzeżenia odnośnie pracy systemu alarmowego prosimy kierować do Państwa Instalatora, którego dane należy wpisać na końcu tej instrukcji. Zachęcamy również do podpisania z Instalatorem umowy na serwis pogwarancyjny systemu. PuławskaWarszawa 3 4 Spis treści Wprowadzenie 6 1. Praca poszczególnych fragmentów systemu alarmowego nadzorowana jest przez centralę alarmową, zaprogramowaną przez Instalatora.

Do komunikowania się z centralą służy klawiatura. Wszystkie czynności, związane z obsługą systemu alarmowego wykonywane są za pośrednictwem klawiatury. Dostęp do funkcji systemu jest bardzo prosty - wystarczy pamiętać swój zaprogramowany kod użytkownika.

Klawiatura podaje sygnały dźwiękowe pozwalające na prostą kontrolę poprawności naciśnięcia poszczególnych klawiszy. Centrala Alarmowa PCA może kontrolować do linii dozorowych, tj. Podział linii został już dokonany przez Instalatora Państwa systemu alarmowego.

Program centrali umożliwia zgrupowanie linii dozorowych w ośmiu niezależnie włączanych podsystemach. Instalator zgodnie z Państwa życzeniami może zmienić podział linii. System alarmowy włamaniowo-napadowy nie zapobiegnie sytuacjom krytycznym. Jego zadaniem jest zaalarmować użytkownika względnie stację monitorowania alarmów o zagrożeniu wykrytym przez system.

Używany Nissan na sprzedaż Ogłoszenia deco-bello.pl

Ogólnie mówiąc systemy alarmowe przeciw-włamaniowe, przeciw-napadowe są bardzo niezawodne, jednak nie mogą pracować w każdych warunkach i nie można ich traktować jako doskonałego zabezpieczenia. System alarmowy powinien być zainstalowany i serwisowany regularnie przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu systemów ochrony. Państwa Instalator jest w tym przypadku osobą najbardziej kompetentną.

Podstawowa obsługa System sygnalizacji włamania i napadu zbudowany jest z centrali, modułów rozszerzeń wejść i wyjść, klawiatur LCD oraz różnego typu czujek. Centrala powinna być zainstalowana w obudowie w suchym odosobnionym pomieszczeniu.

Obudowa centrali zawiera płytę centrali z procesorem oraz akumulatory zasilania rezerwowego. Do centrali powinny mieć dostęp tylko osoby upoważnione. Klawiatury są wyposażone w wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim. Wskaźniki diodowe informują o bieżącym stanie systemu. Klawiatura służy do bieżącej obsługi systemu np. Każda klawiatura jest instalowana jako podsystemu albo globalna. Klawiatura podsystemu jest wstępnie zaprogramowana do obsługi konkretnego podsystemu. Klawiatura globalna nie jest przypisana do żadnego podsystemu i dlatego użytkownik musi wybrać podsystem do obsługi.

Zabezpieczony systemem obszar może zostać podzielony na niezależnie włączane i wyłączane podsystemy. Każdy podsystem obejmuje pewną ilość linii dozorowych. Do każdej linii dozorowej przyłączona jest jedna zalecane lub kilka czujek np.

Każdy użytkownik systemu posiada własny niepowtarzalny cztero- lub sześciocyfrowy kod dostępu. W zależności od uprawnień kodu użytkownik może obsługiwać wszystkie lub wybrane podsystemy.

Jak wybrac najlepsze akcje wyboru

Prawo blokowania linii dozorowych, programowania kodów i sterowania wyjściami mogą być określone indywidualnie dla każdego użytkownika. Centrala może wskazywać otwarcie, sabotaż lub uszkodzenie Aptendre Le Trade Option Baine linii. Jeśli system jest gotowy to włącza się go wybierając 4-cyfrowy kod dostępu lub 6-cio.

Po wprowadzeniu każdej cyfry kodu wewnętrzny sygnalizator klawiatury potwierdza dźwiękiem przyjęcie znaku. Niewłaściwy kod sygnalizowany jest trwającym 2 Przeglad systemu Raptora 2 0 Trading ciągłym dźwiękiem.

Jeżeli wprowadzony kod jest właściwy, ale nie było zezwolenia na uzbrojenie podsystemu, sygnalizator wyda ciąg krótkich dźwięków, a następnie jeden długi dźwięk. Jeśli został wprowadzony właściwy kod i system był gotów do włączenia, zasygnalizowane to będzie ciągiem krótkich dźwięków, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: CZAS NA WYJŚCIE TRWA Po włączeniu podsystemu w prawym dolnym rogu wyświetlany jest odmierzany Quora opcji, jaki pozostaje do opuszczenia obiektu wyznaczoną drogą.

Jeżeli wprowadzony kod jest ważny w bieżącym i kilku innych podsystemach to program daje możliwość obsługi innego podsystemu niż bieżący. Znaczenie liter jest następujące: G gotowość, D dozór podsystem jest włączonyN podsystem nie jest gotowy do włączenia,! Wewnętrzne - domowe są aktywne. Włączenie zwykłe występuje wtedy kiedy użytkownik wprowadza kod i w czasie trwania czasu na wyjście opuszcza obiekt przez określone drzwi naruszając linię opóźnioną. Po zakończeniu czasu na wyjście system zostaje włączony w dozór w trybie zwykłym.

Dzięki temu użytkownik pozostając w Przeglad systemu Raptora 2 0 Trading może swobodnie poruszać się w wyznaczonych pomieszczeniach.

  1. AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska , Warszawa tel.: , fax: http.:// - PDF Free Download
  2. OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PCA - PDF Free Download
  3. Голос Стратмора в телефонной трубке звучал еще настойчивее, чем утром.

Włączenie zwykłe to takie, kiedy użytkownik wprowadza kod i w czasie trwania czasu na wyjście nie opuszcza obiektu poprzez wyznaczone drzwi z linię opóźnioną. Po zakończeniu czasu na wyjście linie sypialniane są automatyczne blokowane a system jest włączony w dozór w trybie obwodowym.

Włączenie bez czasu na wejście Czas na wejście umożliwia użytkownikowi wejście do chronionego obiektu bez wywoływania natychmiastowego alarmu. Po zakończeniu czasu na wyjście linie sypialniane są automatyczne blokowane.

Morskie gwiazdy opcje binarne

Wejście do obiektu drogą chronioną linią opóźnioną spowoduje natychmiastowy alarm. Możliwość wykonania szybkiego włączenia programuje instalator. Po przekroczeniu linii dozorowej opóźnionej np. W celu wyłączenia centrali należy na klawiaturze wprowadzić odpowiedni kod użytkownika. Jeżeli podczas wprowadzania kodu nastąpiła pomyłka, należy nacisnąć przycisk [ ] i wybrać kod ponownie. Poprawny kod musi być wprowadzony, zanim upłynie czas opóźnienia.

Jeżeli w czasie dozoru wystąpił alarm, to po wyłączeniu systemu na wyświetlaczu pojawi się zachęta do przejrzenia pamięci alarmów. Alarmy sabotażowe nie są pokazywane w pamięci alarmów.

Aby zakończyć przeglądanie zdarzeń alarmowych należy przycisnąć przycisk [ ]. Jeżeli alarm został wywołany naruszeniem linii włamaniowych to centrala włącza sygnalizację głośną ciągłą.

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A

Głośna sygnalizacja alarmowa jest automatycznie wyciszana po czasie zaprogramowanym przez instalatora. Wyłączenie sygnalizacji alarmowej nastąpi także po wprowadzeniu ważnego kodu. Alarmy wywołane na liniach napadowych nie wywołują głośnej sygnalizacji.

Filmy Handlowe Tasmy Bollingera

Po usunięciu przyczyny alarmu system ponownie można włączyć w dozór. Nie jest możliwe zablokowanie linii włączonej w dozór.

System obrotu podlogowego

Naruszenie zablokowanej linii nie powoduje alarmu. Blokady są automatycznie zdejmowane po wyłączeniu systemu z dozoru uwaga: z wyjątkiem blokad linii pożarowych.

Instalator może zabronić w programie centrali blokowania wybranych linii. Linie otwarte wyróżnione są symbolem!. Funkcja wygodna dla użytkownika, który blokuje zawsze te same linie.

Informacja o usterce może być również transmitowana do stacji monitorowania alarmów.

Müşterimizin \

Sygnał akustyczny można wyłączyć przyciskiem [ ]. W zależności od zaprogramowania centrali usterka ta może blokować możliwość włączenia systemu w dozór. SIECI po wykryciu zaniku napięcia sieci. Sygnalizacja dźwiękowa pojawi się dopiero po nadmiernym rozładowaniu akumulatora. Opóźnienie transmisji informacji o usterce do stacji monitorowania może być programowane w przedziale minut.

Istnieje możliwość zaprogramowania lokalnego alarmu akustycznego, gdy uszkodzenie linii telefonicznej wystąpi przy załączonym systemie.

Używany Nissan sprzedam - OLX.pl

Jeżeli po kolejnej próbie łączność zostanie nawiązana, komunikat jest kasowany. Nie można skasować sygnalizacji przyciśnięciem [ ]. Komunikat ten przestanie być wyświetlany po ustawieniu zegara. Aby ustawić czas i datę na klawiaturze podsystemu należy przejść do menu głównego użytkownika [kod główny][9].

Na klawiaturze globalnej należy najpierw dokonać przypisania do dowolnego podsystemu a następnie wprowadzić komendę [kod główny][9] patrz str. Może to być spowodowane błędem połączeń modułów do magistrali lub jej przeciążeniem. Stan akumulatora sprawdzany jest co 4 minuty. Moduł jest dokładnie określony w komunikacie w rejestrze zdarzeń. Napięcie akumulatora sprawdzane jest co 4 minuty. AC usterka ta wystąpi jeśli dowolny z modułów utraci zasilanie sieciowe.

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://

ZAMKA usterka wystąpi kiedy w dowolnym module wystąpi przeciążenie prądowe wyjścia zasilania zamka lub przepalenie bezpiecznika. AUX usterka wystąpi kiedy w dowolnym module wystąpi przeciążenie prądowe wyjścia AUX lub przepalenie bezpiecznika tego wyjścia.

Aby usunąć usterkę należy wykonać reset systemowy. Aby usunąć usterkę należy wyłączyć tryb testu linii pożarowych. AC utrata zasilania sieciowego dowolnego modułu UST. Kody dostępu Kody dostępu są używane do włączania i wyłączania systemu alarmowego oraz wykonywania funkcji systemowych.

Można zaprogramować wiele kodów różniących się uprawnieniami. Pierwszy Kod Główny Systemu kod nr jest jedynym kodem użytkownika zaprogramowanym fabrycznie [fabryczny kod: ]. Umożliwia wykonanie wszystkich funkcji systemowych np. Pierwszy Kod Główny Systemu daje dostęp do wszystkich podsystemów.

Pytania do strategii opcji handlowych

Kod ten jest programowany przez instalatora lub użytkownika. Poniższe rozdziały opisują tworzenie nowych i modyfikację istniejących kodów. Jeżeli zostanie wprowadzony Pierwszy Kod Główny Systemu, to możliwe będzie Przeglad systemu Raptora 2 0 Trading kodów o dowolnych uprawnieniach.

Nina systemu

Jeżeli zostanie wprowadzony Kod Główny Systemu lub Kod Nadzorczy to można programować kody, których uprawnienia nie przekraczają uprawnień kodu wprowadzonego. Po wprowadzeniu kodu wyświetlacz pokazuje przez moment liczbę wolnych kodów, a następnie wyświetla opcję poszukiwania numeru użytkownika. Liczba w nawiasie to numer bieżącego kodu. Poszukiwanie nazwy użytkownika Po wybraniu tej opcji można zidentyfikować użytkownika przez poszukiwanie jego nazwy.

System znajdzie wszystkich użytkowników których nazwy są zgodne z podanym kluczem.

  • PuławskaWarszawa tel.
  • В кабине стоял какой-то мужчина.
  • EDV ,40 USD - deco-bello.pl

Można dodawać kolejne litery i powtarzać wyszukiwanie. Poszukiwanie karty Po wybraniu tej opcji można zidentyfikować użytkownika przez poszukiwanie numeru jego karty.

Nina System - Najlepsze roboty Forex | Doradcy ekspertów FX | Forex EA

Należy wprowadzić numer karty. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry system zaczyna poszukiwanie. Jeżeli użytkownik zostanie znaleziony to na klawiaturze pojawi się zachęta do programowania opcji 14 15 opis w punkcie 0.

W przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie komunikat o nie znalezieniu użytkownika.