Przejdź do treści

Zapewnia to galwaniczną separację wejść sterownika i zapobiega przedostaniu się do jego wnętrza impulsów zakłócających. Wejścia sterownika są zasilane z własnego źródła napięciowego.

Stabilność układów dyskretnych[ edytuj edytuj kod ] Nawet jeśli regulator zaimplementowany jako regulator analogowy jest stabilnyto odpowiadający mu regulator dyskretny, w przypadku długiego okresu próbkowania, może być niestabilny.

Podczas próbkowania aliasing modyfikuje parametry graniczne. Dlatego okres próbkowania ma duży wpływ na własności dynamiczne układu — na przebieg charakterystyk układu oraz na jego Sygnaly wejsciowe handlowe impulsowe i powinien odpowiednio często uaktualniać wartości na wejściu regulatora, tak by nie doprowadzić do niestabilności.

Spis treści

Jednakże określenie wpływu okresu próbkowania na parametry transmitancji obiektu jest w ogólnym przypadku trudne. Zastosowanie mają również kryteria stabilności Bodego, a Kryterium Jury określa stabilność układu dyskretnego w oparciu o jego wielomian charakterystyczny.

Sygnaly wejsciowe handlowe impulsowe

Projektowanie regulatorów cyfrowych[ edytuj edytuj kod ] Projektowanie komputerowych Sygnaly wejsciowe handlowe impulsowe sterowania procesami ciągłymi lub ich identyfikacji można prowadzić w dziedzinach czasu ciągłego i dyskretnego. Opracowanie właściwego algorytmu dyskretnego uwzględnia zwykle przynajmniej dwie fazy: projekt właściwy i dyskretyzacjęprzy czym kolejność tych faz bywa różna.

  •  Сьюзан - вздохнул он - Я не могу сейчас об этом говорить, внизу ждет машина.
  • ГЛАВА 5 «Куда все подевались? - думала Сьюзан, идя по пустому помещению шифровалки.
  • Działanie sterownika PLC - deco-bello.pl
  • Стратмор, глядя в темноту, произнес бесцветным голосом, видимо, уже все поняв: - Да, Сьюзан.
  •  Наверняка, - объявил Бринкерхофф.

Zależnie od tego, w której dziedzinie ulokowany zostanie projekt właściwy wyróżnia się dwie metody projektowania regulatorów: metodę czasu ciągłego — projekt algorytmu wykonany w dziedzinie czasu ciągłego wymaga później dokonania dyskretyzacji ; metodę czasu dyskretnego — w metodzie tej, dla Kiedy rozpocznie sie opcje binarne właściwego projektu, niezbędna jest uprzednia dyskretyzacja obserwowanego układu.

Dyskretyzacja obiektu fizycznego dla ustalonego modelu, typu podtrzymania analogowego i okresu próbkowania jest jednoznaczna.

Sygnaly wejsciowe handlowe impulsowe

Jednak dyskretyzacja algorytmu ciągłego jest niejednoznaczna z uwagi na niepewność odnoszącą się do przebiegu sygnałów wejściowych między punktami próbkowania. Dlatego też dyskretyzacja algorytmów ciągłych bywa też nazywana dyskretną aproksymacją lub emulacją.

Sygnaly wejsciowe handlowe impulsowe

Niezależnie od obranej metody projektowania przy dyskretyzacji następuje utrata informacji, która jest dostępna w czasie ciągłym. W metodzie czasu dyskretnego utrata tej informacji następuje przy dyskretyzacji obiektu ciągłego.

Stabilność układów dyskretnych[ edytuj edytuj kod ] Nawet jeśli regulator zaimplementowany jako regulator analogowy jest stabilnyto odpowiadający mu regulator dyskretny, w przypadku długiego okresu próbkowania, może być niestabilny. Podczas próbkowania aliasing modyfikuje parametry graniczne.

Jeśli realizacja nie da zadowalających efektów, projekt właściwy powtarza się, zmieniając okres próbkowania. W metodzie czasu ciągłego parametr okresu próbkowania jest parametrem modelu dyskretnego, dlatego w tej metodzie łatwo dokonać zmiany częstotliwości próbkowania.

Sygnaly wejsciowe handlowe impulsowe

Algorytmy sterowania projektowane metodą czasu dyskretnego tylko pozornie nie zależą od okresu próbkowania. Jeśli przyjąć, że dla ustalonego punktu pracy i okresu próbkowania dyskretny model sterowania jest wystarczająco dokładny, mówi się o dokładnych metodach projektowania regulatorów.

Jeśli okres próbkowania nie jest jednak odpowiednio dobrany to metody opierające się na eliminacji zer transmitancji obiektu natrafiają na ograniczenia wynikające z istnienia nieminimalnofazowych zer w dyskretnych transmitancjach obiektów ciągłych o stabilnych biegunach i zerach.

Sygnały ręczne w TD2

Rozległa wiedza na temat sterowania analogowego, zebrana na przestrzeni lat, powoduje, że projektanci przy projektowaniu bezpośrednich regulatorów cyfrowych Direct Digital Control chętnie korzystają z metody czasu ciągłego oczekując, że zdyskretyzowany potem regulator zapewni odpowiednią pracę ze środowiskiem analogowym.

W metodzie czasu ciągłego regulator cyfrowy jest projektowany na dziedzinie S czyli w dziedzinie ciągłej.

AS Y0.

Za pomocą transformacji Tustina można dokonać transformacji kompensatora ciągłego na odpowiedni kompensator cyfrowy. Przy zmniejszaniu okresu próbkowania wyjście kompensatora cyfrowego zmierzać będzie wówczas do wyjścia odpowiadającego mu regulatora analogowego. W przypadku algorytmów wymagających złożonych obliczeń nieliniowych, optymalizacyjnych, adaptacyjnych wybiera się metodę czasu dyskretnego.

Sygnaly wejsciowe handlowe impulsowe

Podstawą takiego wyboru bywa posiadane doświadczenie w tym zakresie, konieczność stosowania dłuższych okresów próbkowania lub dyskretny charakter sterowanego procesu. Projektowanie dyskretnych układów regulacji procesów ciągłych odznacza się dychotomią wynikającą z hybrydowego charakteru takich układów. Z uwagi na brak uniwersalnego narzędzia matematycznego do ich opisu dużego znaczenia nabiera modelowanie i symulacja.

Categories Sterowniki PLC Działanie sterownika PLC Działanie sterownika programowalnego polega na cyklicznym przywoływaniu i wykonywaniu ciągu instrukcji tworzących program użytkownika. Zadania te realizuje układ sterowania.