Przejdź do treści

Wieloletnie doświadczenie spółki gwarantuje atrakcyjną ofertę logistyczną, fachową obsługę i doradztwo oraz terminowość dostaw. Łącznie grupa angażuje w dostawy towarów pojazdów. Projekt jest prowadzony równolegle w dwóch lokalizacjach: w Szczecinie — polskiej siedzibie Nynas Sp.

System handlu technicznego JD

Projekt jest prowadzony równolegle w dwóch lokalizacjach: w Szczecinie — polskiej siedzibie Nynas Sp. Działalność operacyjna grupy Nynas opiera się głównie na przetwarzaniu ciężkiej ropy naftowej poprzez produkcję asfaltu oraz naftowych olei specjalnych.

Zapewniając łatwą dostępność produktów oraz System handlu technicznego JD usług technicznych, firma Nynas stworzyła sieć biur sprzedaży oraz terminali produktów bitumicznych rozlokowanych głównie na kontynencie europejskim - m.

Firma jest również właścicielem czterech rafinerii, w tym dwóch zlokalizowanych na terenie Szwecji.

System handlu technicznego JD

Ponieważ Polska stała się kolejnym ważnym punktem rozwojowym dla grupy Nynas w Europie, zadecydowano o wdrożeniu modelu korporacyjnego JDE w polskim oddziale. Funkcjonalność ta umożliwia wprowadzenie dodatkowych charakterystyk produktów - takich, jak geometryczne wymiary zbiorników, czy klasyfikacji chemicznej, dzięki którym na koniec miesiąca możliwe jest wyliczenie aktualnych stanów magazynowych. Udział firmy Hogart we wdrożeniu w Szczecinie ma charakter doradczo — biznesowy.

System handlu technicznego JD

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań Oracle JD Edwards oraz znajomość polskich przepisów, Hogart służy swoją wiedzą w zakresie dostosowania i konfiguracji wdrażanych rozwiązań systemowych, tak by były zgodne z polskimi uwarunkowaniami biznesowymi oraz prawnymi.

Dodatkowo również, konsultanci firmy Hogart wspierają polski oddział Grupy Nynas w procesie przeprowadzania testów współpracując z polskimi użytkownikami systemu.

Kontrakty dotyczą m.

System handlu technicznego JD

Umowy o łącznej wartości 3 ,00 zł brutto zostaną zrealizowane do końca lutego r.