Przejdź do treści

Journal of Finance, 2 36 , Journal of Finance, 2 50 , —

Bibliografia 1. Agrawal, A. Journal of Finance, 4 47— Aharony, J. Contemporary Accounting Research, 1 1061— Ariel, R. A Monthly Effect in Stock Returns. Journal of Financial Economics, 1 18— Aussenegg, W. Multinational Finance Journal, 1—2 469— Banz R. Journal of Financial Economics, 1 9.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Basu, S. Journal of Finance 3 32— Bejger, P. Motywy przeprowadzania podziału akcji i jego wpływ na Anomalie rynkowe finansowe inwestorów giełdowych na GPW w Warszawie. W: Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, red. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Białkowski, J. Journal of Banking Finance, 3 36— Bielicki, R.

Reakcje rynku na odejście z firmy osoby kluczowej.

Anomalie rynkowe finansowe, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 t. Borowski, K. Czy inwestorzy na GPW w Warszawie powinni być przesądni?

Udostepnij opcja Transakcje Portfolio inwestycyjne

Na przykładzie stóp zwrotu 24 indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H — Oeconomia, 4 51 International Journal of Economics and Finance, 7 8— Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, — Branch, B. Low Price Stocks and the January Effect.

Quarterly Journal of Business and Economics, 3 2990— Brav, A. Competing Theories of Financial Anomalies.

Review of Financial Studies, 2 15— Brycz, B. Is the Success of an Issuer an Investor Success? Evidence from Polish IPOs. Baltic Journal of Economics, 1 1757— Brzeszczyński, J. International Advances in Economic Research, 3 13— Wpływ polityki dywidendy na stopę zwrotu z akcji na polskim rynku kapitałowym.

FORTNITE *Zadania Epickie (Tydzień 1)* (Rozdział 2, Sezon 6)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica,— Buczek, S. Efektywność informacyjna rynków akcji: teoria a rzeczywistość. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Handel kryptograficzny na Polska

Efekty: momentum i przegrani—zwycięzcy: Mądre inwestowanie — anomalie na rynkach akcji cz. Nasz Rynek Kapitałowy, 3—4, 60— Byrka-Kita, K. Journal of Management and Business Administration, 2 2523— Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Efficiency in Business and Economics s.

Finanse behawioralne

Cham: Springer. Cornanic, A. Czapiewski, L. Wybrane cechy fundamentalne spółek a kształtowanie się ponadprzeciętnych stóp zwrotu na przykładzie GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,— Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu za akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych.

Pobrano z: researchgate.

Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 8647— Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach — Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 82, cz. Gospodarka Narodowa, 1, 53— Czekaj, J. Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce.

W jaki sposob oczyszczanie opcji akcji

Z perspektywy dwudziestolecia. Warszawa: PWE. Czerwonka, L. Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących.

leading des opcja binaires

Przegląd Organizacji, 10, 33— Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 34, 67— Davidson III, W. Journal of Business Strategies, 2 2393— Dichev, I. Lunar Cycle Effects in Stock Returns. Journal of Private Equity, 4 68— Dudzińska-Baryła, R. Efekt miesiąca a behawioralne aspekty podejmowania decyzji.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 54— Fama, E. Journal of Finance, 25, — Journal of Financial Economics, 3 49— Fiszeder, P. Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, — Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Anomalie rynkowe

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej. Foster, G. Accounting Review, 4 59— French, Opcje binarne w handlu. Stock Returns and the Weekend Effect. Journal of Financial Economics, 1 855— Friedlan, J.

Contemporary Accounting Research, 1 111—