Przejdź do treści

Pozyskanie i utrzymanie rzetelnych i konkurencyjnych dostawców dzięki analizie rynku zaopatrzeniowego, budowaniu relacji z dostawcami, zawieraniu i realizacji umów. Strategie realizowane w procesie zaopatrzenia Literatura wyróżnia dwie antagonistyczne strategie zaopatrzenia. Istnieje ryzyko dodatkowych kosztów związanych z opóźnionymi dostawami.

Czytaj także

Zapewne wielu z menadżerów logistyki stoi przed pytaniem: jak zaoszczędzić miejsce w magazynie przy jednoczesnym wzroście przyjmowanych kwantów. Dobrze skonfigurowana strategia umieszczania i wydania zapasów oraz prawidłowo przygotowane dane podstawowe produktów są kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej.

Zdarzyć się jednak może, iż pomimo zastosowania najbardziej skomplikowanych strategii tego miejsca wciąż brakuje. W firmie, w której mam przyjemność pracować, częstym powodem braku dostępnych miejsc było już nie jest składowanie tych samych produktów w ilościach częściowych, w różnych miejscach.

System handlu aparatem Najtansze opcje zapasow

Przyczyną takiej sytuacji, były nieregularne ilości dostaw komponentów zleceń produkcyjnych, dyktowane wahaniami popytu na produkowane przez nas wyroby gotowe. Mimo iż dane podstawowe składowanych produktów były opracowane dobrze, to często miały miejsce sytuacje w których miejsca składowania były zajęte przez ten sam indeks. Rozwiązaniem m.

  • Zarządzanie zapasami produktów gotowych i towarów - Analiza finansowa
  • Zdefiniowanie potrzeb — rozpoczęcie transakcji zakupów jest odpowiedzią na zgłoszoną potrzebę.
  • CFD Trade Ato.

Jednakże poświęcając chwilkę na eksplorację ze ??koncza sie transakcje wyboru zapasow odkryłem transakcję, o której przy wdrożeniu nikt nam nie mówił. Z niedowierzaniem podjąłem się próby testów tego rozwiązania. Dlaczego z niedowierzaniem?

Bilans akcji pracownikow Codzienne strategie strategii strategii handlowych

Przyjmijmy jednak, że żadne dodatkowe konfiguracje nie są konieczne, to zapewne i tak transakcja ta okaże się mało intuicyjna lub będzie wymagać specjalnych umiejętności. Mało tego! Funkcjonalność ta nie została nawet wspomniana przez firmę wdrożeniową przed czy w trakcie wdrożenia, więc wydawać by się mogło, że nie spełni naszych oczekiwań.

Jednym słowem: zbyt piękne aby mogło być prawdziwe!.

Narzędzia Google

A więc przejdźmy do rzeczy i sprawdźmy sami, czy konsolidacja zapasów w EWM zasługuje na uwagę. SAP opisuje tą transakcję jako narzędzie służące do konsolidacji częściowych ilości produktów o tych samych atrybutach magazynowych, redukujące tym samym ilość zajętych miejsc przez ten sam produkt.

60 sekund strategii handlowej Usuwanie opcji EUREX FX

Jak wiemy, magazynowanie tego samego produktu w ilościach częściowych, w kilku różnych miejscach składowania blokuje możliwość wykorzystania któregoś z tych miejsc dla innych produktów.

Jednym słowem, składujemy łącznie 10 szt.

Tak więc rozwiązanie tego problemu może przynieść dwie korzyści: Zwolnienie miejsca składowania zajmowanego przez częściowe ilości tego samego produktu Skrócenie czasu kompletacji komponentów, ponieważ produkt będzie znajdował się w jednym miejscu w pełnej ilości Zobaczmy jak to wygląda w systemie. Ścieżka dostępu do konsolidacji zapasów Pojawi nam się pierwszy ekran w transakcji, w którym definiujemy obszar w jakim chcemy dokonać konsolidacji zapasów 1.

Możemy wybrać tylko jeden typ magazynu, albo skonsolidować zapasy w kilku typach w zależności od potrzeb.

Transakcje Opcje pracownikow YRC Bot Free Bitcoin - Co to jest robot kryptowy

Dodatkowo można wybrać jednostkę miary, której chcemy użyć dla pełnej ilości 2. Jednocześnie możemy ograniczyć liczbę ruchów dozwolonych dla konsolidacji 3.

Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zapasów zależy od kilku czynników, tj.

Może się to okazać przydatne w przypadku gdy chcemy wygenerować zadania dla kilku osób w taki sposób aby ich ilość była zbalansowana pomiędzy użytkownikami. W parametrach dostępna jest również opcja umożliwiająca podział częściowych ilości na mniejsze, aby pomóc osiągnąć pełną ilość ale dla mnie to nie koniecznie jest dobre rozwiązanie, ponieważ nie zwalnia zajętego miejsca składowania. Poza tym jeszcze możemy wybrać minimalny procent wykorzystania jednostki obsługi w procentach.

Na uwagę zasługuję szeroki wachlarz kryteriów wyboru produktów na podstawie: partii, rodzajów zapasów np. Okno raportu konsolidacji zapasów A więc po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów pozostaje tylko wybór odpowiedniego rodzaju procesu magazynowego.

Post navigation

Oczywiście istnieje możliwość definicji swojego własnego procesu magazynowego, dedykowanego specjalnie dla konsolidacji. W tym celu należy skorzystać z przewodnika konfiguracji i menu jak na zdjęciu niżej: Rys.

Ścieżka w przewodniku konfiguracji do definicji rodzaju procesu magazynowego Proszę cofnąć się na moment do rysunku 2.

Zauważyć można, ze w sekcji 3 mamy możliwość wprowadzenia stanowiska roboczego, na którym może odbyć się konsolidacja. To jest bardzo przydatna opcja jeśli chcemy przenieść cały zapas podległy konsolidacji do stanowiska pakującego w celu dalszej manipulacji towarem etykietowaniem itd. Jeśli pozostawimy to pole puste to system utworzy zadania dla konsolidacji w miejscu docelowym.

Scenariusz ten polecam w przypadku gdy produkty składowane są w magazynie nie zarządzanym przez HU. W takim przypadku system proponuje ze ??koncza sie transakcje wyboru zapasow mniejszych ilości do miejsca składowania z największą ilością uwzględniając dane podstawowe miejsc, tj. Wygląda to mniej więcej jak na obrazku nr 4. System tworzy zadania na pobór ilości częściowej produktu kwant A i odłożenie go w miejscu składowania, w którym magazynowany jest kwant B.

Wadą tego rozwiązania jest luka w systemie, ponieważ pracownik pobiera produkt z miejsca A i umieszcza go w miejscu B, ale fizycznie wykonuje więcej Co oznacza które nie są odzwierciedlone w SAP. Musi ściągnąć drugą paletę w celu umiejscowienia w niej pobranego produktu. Brak w systemie zarejestrowanego ruchu dla odłożenia palety w miejsce tymczasowe, choć fizycznie pustą paletę należy gdzieś odstawić i ewentualnie ja uprzątnąć.

Moment rozpoznania towarów w księgach rachunkowych

Konsolidacja w docelowym miejscu składowania W drugim scenariuszu konsolidacja z użyciem stanowiska pakującego pracownik pobiera paletę HU z częściowymi ilościami produktu i odwozi ją do stacji pakowania. Tak postępuje z kolejnymi paletami. Po tym kroku tworzy zadania magazynowe na odwiezienie skonsolidowanego zapasu do docelowego miejsca składowania. Zaletą tego rozwiązania jest to, że stanowisko robocze umożliwia sortowanie, przepakowywanie i ponowne etykietowanie produktów.

Każdy krok fizyczny odzwierciedlony jest w systemie.

Przy umieszczaniu skonsolidowanego zapasu pracownik może sam zdecydować, gdzie umieścić zapas. Wygląda to mniej więcej tak jak na rysunku 5. Konsolidacja zapasów w stanowisku roboczym.