Przejdź do treści

Dodawanie formantów zawartości do szablonu Użytkownikom, którzy będą korzystać z szablonu, można zapewnić dodatkową elastyczność przez dodanie i skonfigurowanie formantów zawartości, takich jak formanty tekstu sformatowanego, obrazy, listy rozwijane lub formanty wyboru daty. Podawana jest oficjalna nazwa i adres e-mail użytkownika. Aby zachować kilka kontrolek zawartości lub nawet kilka akapitów tekstu razem, zaznacz kontrolki lub tekst, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj.

W obszarze Zapisywanie prezentacji w polu o nazwie Domyślna lokalizacja szablonów osobistych podaj nazwę lokalizacji, która jest odpowiednia dla używanego systemu operacyjnego Windows. Kliknij przycisk OK. W programie PowerPoint kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowy.

Opcja szablon planu handlu Oplaty za handel w Kanadzie

Wykonaj jedną z następujących czynności: Wpisz słowo kluczowe lub frazę w polu Wyszukaj szablony i motywy online, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wybierz szablon. Porada: Szablon zostanie pobrany do programu PowerPoint.

Opcja szablon planu handlu System handlowy Nicolas Darvas

Możesz zacząć pracować nad prezentacją. Kliknij pozycję Proponowane i wybierz szablon do użycia.

Opcja szablon planu handlu Globalny pojedynczy system handlu

Kliknij pozycję Osobiste i wybierz szablon, który został utworzony. Po wyszukaniu odpowiedniego szablonu kliknij go, aby wyświetlić szczegóły, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

Strategie - Testowanie Strategii

W obszarze Dostępne szablony i motywy wykonaj jedną z następujących czynności: Aby ponownie użyć szablonu, który był ostatnio używany, kliknij pozycję Ostatnio używane szablony. Aby użyć szablonu, który został wcześniej zainstalowany na dysku lokalnym, kliknij pozycję Moje szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk OK. W obszarze Szablony w witrynie Office.

Opcja szablon planu handlu Handel System Panda.

Co to jest szablon programu PowerPoint? Szablon programu PowerPoint to wzorzec lub plan slajdu albo grupy slajdów zapisany w postaci pliku potx. Szablony mogą zawierać Opcja szablon planu handlu, kolory, czcionki, efekty, style tła, a nawet zawartość.

Opcja szablon planu handlu System handlu MFI.

Można tworzyć i przechowywać własne szablony niestandardowe, a także ponownie ich używać oraz udostępniać je innym użytkownikom. W witrynie Office.

Opcja szablon planu handlu Strategia RSI dla AFL.