Przejdź do treści

Równowaga procentowa wyraża się jeszcze dokładniej w kijun sen niż w tenkan sen, biorąc pod uwagę dłuższy okres czasu, jaki uważa za taki. Instrument robu Stabilność nie jest miarą funkcjonowania systemu handlowego W rzeczywistości większość systemów obrotu nie jest instrumentem silnym Systemy obrotu mają na celu uniknięcie nieefektywności na rynku, a te nieefektywności mają tendencję do specyfiki instrumentu W związku z tym nie jest rzeczą niezwykłą, że większość systemów obrotu nie jest solidny instrument. Rysunek 6 Optymalizacja powierzchni z płaskimi wzgórzami. Zamiast wyrzucać swoją pracę, jesteś zaproszony, aby opublikować ten system, aby dać innemu programistce szansę na naprawę. Przez około rok nikt nie wiedział, kim on jest, ale inni handlowcy wiedzieli, że jest to Irlandia Trader tam, który miał unikalny styl handlu i zarabiał dużo pieniędzy na niemieckich kontraktach terminowych Rotter był pogardzany przez wielu przedsiębiorców, którzy winą za straty.

December 02, Jak zoptymalizować system handlowy. NOTE Jest to dość zaawansowany temat Proszę przeczytać poprzednie samouczki AFL pierwszy pomysł za optymalizacją jest prosta Po pierwsze trzeba mieć system handlu, może to być prosty ruchome przecięcie średnie np.

W prawie każdym systemie to niektóre parametry jako okres uśredniania, które decydują, jak dany system zachowuje się dobrze, jest odpowiedni dla długoterminowej lub krótkoterminowej, System handlowy ICH AFL reaguje na wysoce niestabilne zapasy itd. Optymalizacja to proces znalezienia optymalnych wartości tych parametrów dających największy zysk system dla danego symbolu lub portfel symboli AmiBroker jest jednym z niewielu programów, które pozwalają na optymalizację systemu na wielu symbolach naraz.

Aby zoptymalizować system, musisz zdefiniować od jednego do dziesięciu parametrów, które mają zoptymalizować.

  1. Strategia RSI 5 min
  2. Monday, 6 November Amibroker trading system for nifty ami broker Minimalne wymagania systemowe Aby uruchomić dowolny z naszych produktów, potrzebujesz dowolnego procesora zgodnego z Intel x86 Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K MB RAM MB miejsca na dysku bitowego lub bitowego Jeśli nie masz pewności, wybierz - użyj bitowego.
  3. CBOE Glownie sprzedawane opcje
  4. Ichimoku Kinko Hyo to techniczny system handlu wykresami tendencji, który został wykorzystany przez japoński towarzystwo i giełda od dziesięcioleci i zyskuje coraz większą popularność wśród zachodnich podmiotów gospodarczych na rynku, powszechnie określanych jako wykresy chmur Ichimoku.
  5. Saturday, 16 December System obrotu cel funkcja Jak zoptymalizować system handlowy.

Ty decydujesz co to jest minimalna i maksymalna dozwolona wartość parametru iw jakim kroku ta wartość powinna zostać zaktualizowana AmiBroker wykonuje wiele testów wstecznych systemu używając A LL możliwe kombinacje wartości parametrów Gdy proces się skończy AmiBroker wyświetli listę wyników posortowanych według zysku netto Możesz zobaczyć wartości parametrów optymalizacji, które dają najlepszy wynik.

Zarządzanie formułą AFL. Optymalizacja w testerze wstecznym jest obsługiwana przez nową funkcję zwana optymalizacją Składnia tej funkcji jest następująca: optymalizacja zmienna Opis, domyślnie min maks. W optymalizacji optymalizuje funkcje zwraca kolejne wartości od min do maksimum włącznie z krokiem kroku.

Opis jest ciągiem, który jest używany do identyfikacji zmiennej optymalizacji i jest wyświetlany jako nazwa kolumny w lista wyników optymalizacji list.

System handlowy ICH AFL

AmiBroker obsługuje maksymalnie 64 wywołania do System handlowy ICH AFL funkcji, a więc do 64 zmiennych optymalizacyjnych, pamiętaj, że jeśli korzystasz z System handlowy ICH AFL optymalizacji, to naprawdę dobry pomysł, aby ograniczyć liczbę zmiennych optymalizacyjnych do zaledwie kilku. Każdy zadzwonić, aby zoptymalizować generowanie maksimum minut makr i optymalizacji kroków zoptymalizowanie dwóch parametrów przy użyciu 10 kroków wymaga 10 10 optymalizacji pętli.

Call optymalizuje funkcję tylko ONCE na zmienną na początku formuły, ponieważ każde wywołanie generuje nowe pętle optymalizacji.

Maksymalna przestrzeń wyszukiwania to 2 64 10 19 10 kombinacji. Po wprowadzeniu formuły wystarczy kliknąć przycisk Optymalizuj w oknie analizy automatycznej AmiBroker rozpocznie testowanie wszystkich możliwych kombinacji zmiennych optymalizacyjnych i przedstawi wyniki w lista Po optymalizacji jest sporządzona lista wyników jest przedstawiona posortowana przez zysk netto Jak można sortować wyniki dowolnej kolumny na liście wyników, łatwo jest uzyskać optymalne wartości parametrów dla najniższego wypłatu, najniższej liczby transakcji, największy prof współczynnik ten, najniższa ekspozycja na rynek i najwyższy stopień zwrotu z ryzykiem.

Ostatnie kolumny listy wyników przedstawiają wartości zmiennych optymalizacyjnych dla danego testu. Kiedy zdecydujesz, która kombinacja parametrów odpowiada Twoim potrzebom, najlepszym rozwiązaniem jest zastąpienie domyślnego wartości w optymalizacji połączeń funkcji z optymalnymi wartościami Na obecnym etapie należy wpisać je ręcznie w oknie edycji formuły drugi parametr optymalizacji funkcji call.

Displaying 3D animowane wykresy optymalizacji. Aby wyświetlić wykres optymalizacji 3D, należy uruchomić dwu - zmienna optymalizacja Pierwsza zmienna optymalizacja potrzebuje wzoru, który ma 2 Zoptymalizować wywołania funkcji Przykładowa dwu zmienna formuła optymalizacyjna wygląda następująco :.

Optymalizuj na 2 5 50 1 Poziom Zoptymalizuj poziom 2 2 4. After wprowadzanie formuły musisz kliknąć przycisk Optymalizuj. Po zakończeniu optymalizacji należy kliknąć strzałkę w dół na przycisku Optymalizuj i wybrać Wyświetlanie wykresu optymalizacji 3D W ciągu kilku sekund pojawi się kolorowa trójwymiarowa wykres powierzchni w oknie przeglądarki wykresów 3D Przykładowy Strategia opcji handlowa Indie 3D generowany przy użyciu powyższej wzoru jest wyświetlany poniżej.

Domyślnie wykresy 3D przedstawiają wartości zysku netto względem zmiennych optymalizacyjnych ale wykres powierzchni 3D wykresu dla każdej kolumny w tabeli wyników optymalizacji Wystarczy kliknąć nagłówek kolumny, aby go posortować. Niebieska strzałka pojawi się, wskazując, że wyniki optymalizacji są sortowane według wybranej kolumny, a następnie wybierz opcję Wyświetl wykres 3D optymalizacji.

Bądź wizualizuj swój system parametry wpływają na wydajność handlu, można łatwiej zdecydować, które wartości parametrów powodują delikatne wrażenia i które zapewniają solidną wydajność systemu Solidne ustawienia to obszary na wykresie 3D, które wykazują stopniowe, a nie gwałtowne zmiany wykresów powierzchniowych wykresów 3D są doskonałym narzędziem zapobiegającym krzywiznom, dopasowanie krzywej lub nadmierna optymalizacja występuje wtedy, gdy system jest bardziej złożony niż musi być, i al l złożoność skupiła się na warunkach rynkowych, które mogą się nigdy nie powtórzyć.

Radykalne zmiany lub skoki na mapach optymalizacji 3D pokazują wyraźnie obszary nadoptymalizowane. Należy wybrać region parametrów, który tworzy szeroki i szeroki płaskowyż na wykresie 3D dla Twojego życia. Zestawy parametrów generowanie skoków zysku nie będzie działać niezawodnie w prawdziwym handlu.

Kontroler widoku wykresów3D. Przeglądarka wykresów 3DAmiBroker s oferuje całkowite możliwości wyświetlania z pełnym rotowaniem System handlowy ICH AFL animacją wykresu Teraz można wyświetlać wyniki systemu z każdej możliwej perspektywy Możesz kontrolować pozycję i inne parametry na wykresie za pomocą myszy, paska narzędzi i skrótów klawiaturowych, niezależnie od tego, co Ci się łatwiej znajdziesz Poniżej znajdziecie listę.

Wyczerpujące wyszukiwanie jest w porządku, dopóki jest rozsądny w użyciu Użyj dowolnych dwóch parametrów: od 1 do kroku 1 To kombinacji - idealnie OK dla wyczerpujących poszukiwań Teraz z 3 parametrami masz milion kombinacji - wciąż jest to możliwe w przypadku wyczerpującego zapalenia ale może to być lenghty Z 4 parametrami masz milionów kombinacji i 5 parametrów 1 masz 10 miliardów kombinacji W takim przypadku byłoby zbyt czasochłonne, aby sprawdzić wszystkie z nich, a to jest obszar, w którym nie wyczerpujący smart - metody wyszukiwania mogą rozwiązać problem, który nie może zostać rozwiązany w rozsądnym czasie, przy użyciu wyczerpujących wyszukiwań.

OptimizerSetEngine cmae możesz również użyć spso lub trib here. Teraz, jeśli uruchomisz optymalizację System handlowy ICH AFL użyciu tej formuły, użyjesz Sa opcje indeksu, ewolucyjnego, niewyczerpującego optymalizatora CMA-ES. Jak to działa. Optymalizacja to proces znalezienia min imum lub maksymalna dana funkcja Każdemu systemowi handlowemu można uznać za funkcję pewnej liczby argumentów Dane wejściowe są parametrami i danymi kwotowania, a wynik jest celem docelowym optymalizacji.

Maszą inteligentną optymalizację algorytmy są oparte na zachowaniu zwierząt przyrodniczych - algorytmach PSO lub procesach biologicznych - algorytmach genetycznych, a niektóre opierają się na pojęciach matematycznych pochodzących od ludzi - CMA-ES.

Niepełne lub inteligentne metody znajdą globalny lub lokalny optymalny Cel jest oczywiście znaleźć globalne, ale jeśli jest pojedynczy ostry szczyt z kombinacji parametrów ziliony, wyczerpujące metody mogą nie odnaleźć tego pojedynczego szczytu, ale biorąc pod uwagę przedsiębiorcę perspektywicznie, znalezienie pojedynczego ostrego szczytu jest bezużyteczne dla handlu, ponieważ ten wynik byłby niestabilny, a n Możemy replikować w prawdziwym obrocie handlowym W procesie optymalizacji poszukujemy raczej regionów płaskowzgórzowych o stabilnych parametrach i jest to obszar, w którym inteligentne metody świecą.

Jako algorytm użyty w wyniku niewyczerpującego wyszukiwania, wygląda następująco: optymalizator generuje zazwyczaj przypadkowe uruchamianie populacja zestawów parametrów b baza danych zwrotnych jest wykonywana przez AmiBroker dla każdego zestawu parametrów z populacji c wyniki wyników testów wstecznych są obliczane zgodnie z logiką algorytmu, a nowa populacja jest generowana w oparciu o ewolucję wyników, d jeśli zostanie znalezione nowe - zapisać i przejdź do kroku b, dopóki kryteria stopu nie zostaną spełnione.

Przykładowe kryteria zatrzymania mogą obejmować osiągnięcie określonego maksymalnego iteracji b stop, jeśli zakres najlepszych wartości obiektywnych ostatnich X pokoleń wynosi zero c stop, jeśli dodano 0 1 wektor odchylenia standardowego w dowolnej osi głównej kierunek nie zmienia wartości obiektywnej wartości d innych.

Aby użyć dowolnego inteligentnego nie wyczerpującego optymalizatora w AmiBroker należy określić optymalizator System handlowy ICH AFL e chcesz użyć w formule AFL przy użyciu funkcji OptimizerSetEngine. Funkcja wybiera zewnętrzny silnik optymalizacji określony przez nazwę AmiBroker aktualnie dostarczany z 3 silnikami Standardowa cząstka Swarm Optimizer spso, plemiona Tribes i CMA-ES cmae - nazwy w nawiasach klamrowych mają być wykorzystywane w opcjach OptimizerSetEngine.

Oprócz wybrania silnika optymalizacyjnego możesz ustawić niektóre z jej wewnętrznych parametrów. W tym celu należy użyć funkcji OptimizerSetOption. OptimizerSetOption, funkcji wartości. Funkcja ustawia dodatkowe parametry dla zewnętrznego silnika optymalizacyjnego Parametry zależą od silnika trzy optymalizatory dostarczane z AmiBroker SPSO, Trib, CMAE obsługują dwa parametry Uruchamia liczbę przebiegów i testy maksymalnej oceny MaxEval na pojedynczą jazdę Zachowanie każdego parametru Strategia handlu o niskiej czestotliwosci uzależnione od silnika, więc takie same wartości mogą i zazwyczaj przynoszą różne wyniki przy różnych silników.

Różnica między Runs i MaxEval jest następująca Ocena lub test jest pojedynczym testem wstecznym lub ewaluacją n wartości obiektywnych wartości RUN to jedna pełnowartość algorytmu określająca optymalną wartość - zwykle obejmująca wiele ewaluacji testów. Każda operacja po prostu RESTARTS cały proces optymalizacji z nowej początkowej nowej początkowej losowej populacji W związku z tym każda próba może prowadzić do znalezienia lokalnego maksimum min jeśli nie znajdzie globalnego Parametr So Runs definiuje liczbę kolejnych algorytmów System handlowy ICH AFL to maksymalna liczba bactestsów ewaluacji w każdym pojedynczym ruchu.

Jeśli problem jest stosunkowo prosty i testów wystarczy, aby znaleźć globalny maks. Wybór wartości parametru może być trudne.

Zależy to od problemu Analiza techniczna handlu opcjami binarnymi trakcie testu, jego złożoności, itd.

Każdy stochastyczny nie wyczerpujący metoda nie daje gwarancji znalezienia globalnego maks min, bez względu na liczbę testów, jeśli jest mniejsza niż wyczerpująca Najłatwiejsza jest odpowiedź określenie dużej liczby testów, jak jest to rozsądne pod względem czasu wymaganego do ukończenia Inna prosta rada polega na pomnożeniu przez 10 liczby testów z dodaniem nowego wymiaru, co może prowadzić do przecenienia wymaganych testów, ale jest dość bezpieczne Wysyłane silniki są zaprojektowane do prostego w obsłudze, dlatego też używane są rozsądne domyślne wartości automatyczne, dzięki czemu optymalizacja może być zwykle wykonywana bez określania czegokolwiek przyjmującego wartości domyślne.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wszystkie inteligentne metody optymalizacji działają najlepiej w przestrzeni parametrów ciągłych i względnie gładko Funkcje Jeśli przestrzeń parametrów jest dyskretnymi algorytmami ewolucyjnymi mogą mieć kłopoty ze znalezieniem optymalnej wartości Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku parametrów binarnych wyłączonych - nie pasują one do żadnej metody przeszukiwania, która używa gradientu obiektywnej zmiany funkcji, jak najbardziej inteligentnych metod Jeśli system handlu zawiera wiele binarnych parametrów, nie należy używać ich bezpośrednio do Handel miedzy systemem optymalizatora.

Zamiast tego staraj się optymalizować tylko ciągłe parametry przy użyciu inteligentnego optymalizatora i przełączanie parametrów binarnych ręcznie lub za pomocą zewnętrznego skryptu. Standard Particle Swarm Optimizer oparta jest na kodzie SPSO, który ma przynieść dobre wyniki, pod warunkiem, że podawane są poprawne parametry tj. Runy, MaxEval dla konkretnego problemu Wybieranie poprawnych opcji dla optymalizatora PSO może być trudne, dlatego też wyniki mogą znacznie różnić się w zależności od przypadku.

Przykładowy kod dla Standardowego Cząstki Swarm Optimizer znalezienie optymalnej wartości w testów w obszarze wyszukiwania kombinacji. Trybry są adaptacyjne, bez parametrów bez wersji PSO optymalizator roju cząstek Nie wyczerpujący optymalizator Dla naukowego tła patrz.

W teorii System handlowy ICH AFL on być lepszy od zwykłego PSO, ponieważ może System handlowy ICH AFL dostosować rozmiary roju System handlowy ICH AFL strategię algorytmu do problemu, który zostanie rozwiązany. Praktyka wskazuje, że jej wydajność jest dość podobna do PSO. Wtyczka implementuje Tribes-D tj. Bezwymiarowy wariant Na podstawie Maurice Clerc Oryginalnych kodów źródłowych używanych za zgodą autora. Powiadomione parametry MaxEval - maksymalna liczba testów wstecznych na każde uruchomienie domyślne Należy zwiększyć liczbę ocen z rosnącą liczbą wymiarów parametrów paramsów optymalizacji Domyślna wartość jest dobra dla 2 lub maksymalnie 3 wymiary.

Runs - liczba uruchomień restartuje domyślnie 5 Możesz pozostawić liczbę przebiegów na domyślną wartość 5. By domyślna liczba uruchomień lub restartów jest ustawiona na 5. Aby użyć optymalizatora Tribes wystarczy dodać jedną linię do swojego kodu.

Handel walutowy Konin: Opcje trading amibroker

OptymalizatorSetOption MaxEval, ocen max. CMA-ES Współczynnik kowariancji adaptacja Strategia ewolucyjna jest zaawansowanym niewyczerpującym optymalizatorem Dla naukowego kontekstu Zgodnie z naukowymi kryteriami przewyższają dziewięć innych najpopularniejszych strategii ewolucyjnych, takich jak PSO, ewolucja genetyczna i różnicowa.

Wtyczka implementuje globalny wariant wyszukiwania z kilkoma restartami z rosnącym popem rozmiar przydziału pochodzi z pełnego kodu źródłowego wewnątrz folderu ADK. Domyślna liczba uruchomień lub restartów jest ustawiona na 5 Zalecane jest pozostawienie domyślnej liczby restartów. Możesz to zmienić za pomocą OptymalizatoraSetOption Runs, System handlowy ICH AFL call, gdzie N powinien znajdować się w zasięgu 1 10 Określenie więcej niż 10 przebiegów nie jest zalecane, choć możliwe Należy pamiętać, że każda kolejna operacja wykorzystuje TWICE rozmiar populacji poprzedniego cyklu, więc rośnie wykładniczo W związku z tym z 10 biegami kończy się liczba ludności 2 10 razy większa niż razy niż pierwsza bieg.

Nie zaleca się definiowania MaxEval przez siebie, ponieważ domyślnie działa poprawnie. Algorytm jest wystarczająco inteligentny, aby zminimalizować liczbę wymaganych ocen i zbiegać się bardzo szybko do rozwiązania punktu, więc często znajdzie rozwiązania szybciej niż inne strategie. Jest normalnie, że plugin pominie niektóre etapy ewaluacji, jeśli wykryje, że rozwiązanie zostało znalezione, to e nie należy się dziwić, że pasek postępu optymalizacji może poruszać się bardzo szybko w niektórych punktach wtyczka ma również możliwość zwiększenia liczby kroków System rabatow dotyczacych naleznosci handlowych pierwotnie oszacowanej wartości, jeśli jest potrzebna do znalezienia rozwiązania Ze względu na jego adaptacyjny charakter, szacowany czas pozostały i lub liczba kroków wyświetlanych w oknie dialogowym postępu jest najlepiej przypuszczalna w danej chwili i może różnić się w trakcie kursu optymalizacji.

SMV Trading System v - Kod AFL dla Amibrokera - Edukacja

Spowoduje to uruchomienie optymalizacji z ustawieniami domyślnymi, które są w porządku dla większości przypadków. Należy zauważyć, podobnie jak w przypadku wielu algorytmów wyszukiwania przestrzeń kosmicznego, że zmniejszający się parametr kroku w funkcjach Optymalizacja połączeń nie wpływa znacząco na czasy optymalizacji Jedyną ważną kwestią ESMA o mozliwosciach binarnych wymiar problemu, tzn.

Indiogwintowana indywidualna optymalizacja. Uruchamianie z AmiBroker 5 70 oprócz wielowątkowego wielowątkowego można przeprowadzić wielowątkową optymalizację pojedynczego symbolu Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, kliknij przycisk drop strzałkę w dół obok przycisku Optymalizuj w oknie Nowa analiza i wybierz opcję Indywidualne optymalizowanie.

Opcja Optymalizacja indywidualna będzie korzystać ze wszystkich dostępnych rdzeni procesora w celu przeprowadzenia optymalizacji pojedynczego System handlowy ICH AFL, co znacznie przyspiesza jej wyniki niż regularna optymalizacja. W trybie bieżącego symbolu będzie on wykonywać optymalizację na jednym symbolu We wszystkich symbolach i trybach Filtr przetwarza wszystkie symbole kolejno, tj.

System handlowy ICH AFL

Pierwszą pełną optymalizację dla pierwszego symbolu, a następnie optymalizację na drugim symbolu itp. W międzyczasie możemy pozbyć się ograniczeń 1 - gdy AmiBroker zostanie zmieniony, więc niestandardowy backtester nie używa już OLE Ale 2 prawdopodobnie tu pozostać na długo. Informacje o AmiBroker. Wtyczki do danych Wtyczki danych NET zapewniają prostszy sposób zbierania danych handlowych w czasie rzeczywistym lub w czasie rzeczywistym i dostarczania ich do AmiBroker s database.

OLE Interfejsy automatyzacji wraku umożliwiają sterowanie procesami optymalizacyjnymi AmiBroker z zewnętrznych procesów zapisywanych w niektórych językach Biblioteka ParallelAB umożliwia wielokrotne użycie programu AmiBroker równolegle do wykonywania wielu zadań optymalizacyjnych jednocześnie.

All programowalnych funkcji AmiBroker może być obsługiwane i wykorzystywane z kodu za pomocą dowolnego języka. Narzędzia, filtry, skanery, eksploracje, niestandardowe moduły backtester, automatyki i systemy handlu w czasie rzeczywistym, optymalizatory i źródła danych plug-ins, programy OLE lub ładowanie danych itp.

System handlowy ICH AFL

F lub dowolnym języku. AFL, które kiedyś służyło do wyzwania nawet doświadczonych programistów CC, można teraz zrobić w dowolnym języku bardzo łatwo i szybko Wtyczki NET mogą przedłużyć lub całkowicie zastąpić AFL skrypty AFL zawierają pliki, które można łatwo przekonwertować na AFL plug-in AFL wskaźników, skanerów, eksploracji, modułów backtester, moduły handlu w czasie rzeczywistym, etc mogą być tworzone w czystym lub w mieszance kodu AFL i NET może po prostu uzyskać dostęp do wszystkich wbudowanych, w metodach AFL i obiektach interfejsu backtester.

Wtyczki źródłowe danych można także rozwinąć w dowolnym języku Używanie interfejsu danych jest znacznie prostsze niż oryginalny interfejs CC Zawsze zapewniają pełną funkcjonalność oryginalnego interfejsu i upraszczają integrację line i transmisji strumieniowej.

SMV Trading System v1.0 - Kod AFL dla Amibrokera

Obsługa transakcji w czasie rzeczywistym przy użyciu interfejsu handlowego IBController dla AmiBroker zapewnia łatwą integrację wskaźników AFL, logikę handlową w kodzie obiektowym i AmiBroker Interfejs Auto-Trading dla Interaktywnych Brokerów Interfejs Zarządzany IBController i wtyczki udostępniają nowe, łatwiejsze, bardziej niezawodne i możliwe do opanowania sposoby tworzenia systemów obrotu w czasie rzeczywistym.

Dostępne są również nieograniczone możliwości integracji za pomocą wtyczki Class Library E g NET, wysyłanie wiadomości SMS, zadzwonić do serwisu internetowego, uzyskać dostęp do plików, komunikować się z zewnętrznym systemem zarządzania sprzedażą za pośrednictwem sieci lub nawet odbierać zdarzenia z systemu zewnętrznego.

Szybsze tempo rozwoju za pomocą klas i krok po kroku debugowanie dla AmiBroker znacznie skróci czas programowania i oszczędza dużo czasu Krok po kroku debugowanie pomaga w debugowaniu i naprawianiu błędów Celem projektu jest ułatwienie pracy z AmiBroker i stil l wydajne wtyczki NET nie wymagają kodu hydraulicznego, np.

Introducing AFL On Demand

Biblioteka ParallelAB pomaga efektywnie wykorzystywać cały sprzęt do szerokiej analizy optymalizacji, poszukiwań i skanowania. Dzięki temu można łatwo opracować kod automatyzacji, który może sterować wieloma procesami AmiBroker, aby wykonywać różne zadania przy użyciu różnych baz danych nawet na rozproszonym sprzęcie.

Handel walutowy Dąbrowa Górnicza: Amibroker trading system for nifty

Ukryte wtyczki mogą być udostępniane publicznie Tylko klienci, którzy otrzymali licencję na swoje maszyny, mogą używać chronionych dodatków. Data rozwoju wtyczki jest bardzo trudne, złożone zadanie To wymaga dużo wiedzy dewelopera i doświadczenia CC, pisania i debugowania wielowątkowego kodu, interfejsu plug-in danych AmiBroker s i interfejsu dostawcy danych dla AmiBroker podnosi barierę w rozwoju źródeł danych poprzez udostępnienie uproszczonego interfejsu źródła danych do integracji z funkcjami biblioteki AmiBroker i łatwego przetwarzania otrzymanych danych handlowych w cudzysłowie Dostarczone kody próbek kodu źródłowego pomagają zrozumieć wewnętrzną strukturę i procesy źródeł danych14 października Dodano 29 lutego r.

Oczywiście jest to oczywiste. Aby potwierdzić to dodałem ten warunek testowy to patrzy w przyszłość, aby wykluczyć dni, w których Open Low.