Przejdź do treści

Projekt zakłada pilotażowe wdrożenie i monitoring rezultatów społeczno-ekonomicznych wynikających z wprowadzania interwencji architektonicznych, plastycznych i marketingowych istniejącego, reprezentatywnego, działającego obiektu targowego w Gdańsku. Nowy model funkcjonowania targowiska to przede wszystkim poszerzenie jego programu funkcjonalnego o nowy tożsamościowy element — wprowadzony poprzez interwencje i nadanie im wzbogaconej oferty usługowej. Planowanym rezultatem strategicznym projektu jest zainicjowanie nowego modelu rewitalizowania obiektów tego typu poprzez opracowanie przedmiotowej strategii.

Eksploatacja seksualna w Europie z perspektywy popytu Opis Projekt DESIrE  jest międzynarodowym przedsięwzięciem badawczym, którego przedmiotem jest zbadanie możliwości oddziaływania na popyt na usługi seksualne jako jedną z możliwych form prewencji handlu ludźmi w celach seksualnych.

Bitowe strategie handlu monety

W związku z tym, że każde z tych państw reprezentuje odmienne podejście do prostytucji od legalizacji usług seksualnych w Holandii do kryminalizacji klientów i osób świadczących usługi seksualne w Chorwacji Strategia handlu badawczego, możliwe będzie porównanie różnych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych dotyczących prostytucji i ich związku z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi w celach seksualnych.

Analiza porównawcza pozwoli na ewaluację i ocenę skuteczności dotychczas stosowanych rozwiązań, które w powiązaniu z wynikami planowanych badań umożliwi stworzenie rekomendacji dotyczących zmniejszenia ryzyka handlu ludźmi w celach seksualnych poprzez oddziaływanie na popyt.

Grobowiec systemu handlowego

Różnorodność stosowanych technik badawczych oraz wielość źródeł danych ma zapewnić możliwość uzyskania innowacyjnych propozycji wpływania na popyt, co jest jednym z kluczowych zagadnień w ramach europejskiej polityki przeciwdziałania handlowi ludźmi.