Przejdź do treści

Polecamy: Monitor Księgowego — prenumerata Spółka powinna dokonać wyboru, którą z tych metod wyceny zapasów będzie stosować i do jakich rodzajów zapasów. Jest to bowiem sprzeczne z zasadą rzetelności i jasności danych w rachunkowości. Jednak stosowanie różnych metod wyceny np.

Pobierz artykuł w formie pliku Pobierz PDF Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Biuletyny wyboru zapasow

Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Biuletyny wyboru zapasow

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub bezpośrednio w kasie. Opłata skarbowa Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub bezpośrednio w kasie.

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Ustrzyk Dolnych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Biuletyny wyboru zapasow