Przejdź do treści

Jednak użytkownik IT można zaksięgować wiersze czynności tylko tych klientów, którzy przyszli na warsztat, i usunąć wiersze działania innych klientów. Trendy, które obecnie dominują, wymagają od marek bardziej kreatywnego podejścia, a jednym z kluczowych czynników jest wybór odpowiedniego systemu lojalnościowego. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, zobacz temat Microsoft Dynamics Commerce. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo ptwp.

  1. Etrade wybierajac wybor
  2. Omówienie programu lojalnościowego - Commerce | Dynamics | Microsoft Docs
  3. Handel teorii opcji Ron Iianieri

W tym artykule Ważne Dynamics Retail to obecnie aplikacja Dynamics Commerce — oferująca wszechstronne możliwości handlu w trybie wielokanałowym za pośrednictwem handlu elektronicznego, sklepu i biura obsługi.

Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, zobacz temat Microsoft Dynamics Commerce.

Pomysly i strategie handlowe TradingView Strategy Tester Dni

Programy lojalnościowe mogą pomóc zwiększyć lojalność odbiorców poprzez wynagradzanie ich za interakcje z marką sprzedawcy detalicznego. W programie Dynamics Commerce można skonfigurować proste lub złożone programy lojalnościowe, które mają zastosowanie w firmach w dowolnym kanale handlowym.

W tym temacie opisano funkcje programów lojalnościowych zawarte w aplikacji Commerce oraz odnośne procedury konfiguracyjne, które ułatwią sprzedawcy detalicznemu rozpoczęcie tworzenia programów lojalnościowych. Program lojalnościowy można skonfigurować w taki sposób, żeby zawierał następujące opcje. Konfigurowanie wielu typów nagród ofertowanych w programach lojalnościowych, a następnie śledzenie uczestnictwa w programach lojalnościowych.

Konfigurowanie programów lojalnościowych reprezentujących różne oferowane premie nagród. Można dołączyć warstwy programu lojalnościowego, aby oferować większe premie i nagrody dla klientów, którzy często kupują zakupów lub wydają więcej pieniędzy w sklepach. Określanienie reguł dochodów w celu identyfikacji działań, jakie odbiorca musi wykonać, aby zdobyć nagrody. Można także zdefiniować reguły realizacji, określające, kiedy i jak odbiorca może odebrać nagrody.

Wystawianie kart lojalnościowych z dowolnego kanału, który bierze udział w programach lojalnościowych, i łączenie kart lojalnościowych z jednym lub kilkoma programami lojalnościowymi, w których odbiorcy mogą brać udział. Można też połączyć rekord odbiorcy z kartą lojalnościową, aby umożliwić odbiorcy gromadzenie puli punktów lojalnościowych z wielu kart oraz ich wykorzystywanie.

Ręczne dopasowanie kart lojalnościowych lub przeniesienie salda nagród w programie lojalnościowym z jednej karty do drugiej w celu dostosowania lub nagrodzenia odbiorcy. Konfigurowanie programów lojalnościowych Należy skonfigurować kilka składników, aby włączyć funkcję lojalnościową w Commerce.

Na poniższym diagramie przedstawiono składniki lojalnościowe i ich relacje względem siebie. Składniki lojalnościowe W poniższej tabeli opisano każdy składnik i miejsce, w którym jest on używany w konfiguracji lojalnościowej. Składnik Miejsce użycia Konfigurowanie rabatów wymaganie wstępne Konfigurowanie rabatów, które możesz zaoferować odbiorcom lojalnościowych.

Możesz na przykład zaoferować 5 procent mniej za wszystkie produkty odzieżowe. Rabaty muszą zostać dodane do grup cenowych, aby zostały uwzględnione w programie lojalnościowym.

Grupy cenowe są przypisywane do warstwy lojalnościowej i programów lojalnościowych. Konfigurowanie grup cenowych wstępne wymaganie Grupy cenowe są używane do tworzenia i obsługi cen i rabatów dla produktów. Konfigurowanie grup Opcje lojalnosciowe Wymagania handlowe, zawierających rabaty, które Opcje lojalnosciowe Wymagania handlowe zastosowanie do programów lojalnościowych.

Konfigurowanie kanałów wymaganie wstępne Kanały handlowe to sklepy uczestniczące w programach lojalnościowych, takie jak sklepy tradycyjne, sklepy internetowe i biura obsługi.

Przed przypisaniem programów lojalnościowych do nich, należy skonfigurować kanały. Kanały należy przypisać do programu lojalnościowego w przypadku, gdy kanał bierze udział w programie lojalnościowym. Konfigurowanie metody płatności w programie lojalnościowym wymaganie wstępne Aby mieć pewność, że punkty lojalnościowe można wykorzystać w dowolnym kanale, na przykład w sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych lub telefonicznych centrach obsługi, należy ustawić zakres pojemników dla kart lojalnościowych na stronie Numery kart.

  • WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Galeria Mokotów
  • Programy lojalnościowe B2B dla firm, handlowców - LoyaltyZen
  • Co charakteryzuje programy, które osiągnęły sukces?
  • Strategie handlowe za pomoca punktow obrotowych
  • Wprowadzenie 1.
  • Я рисковал всю свою жизнь.

Konfiguracja metody typu płatności w programie lojalnościowym, a następnie przypisanie metody płatności w programie lojalnościowym w kanałach, uczestniczących w programie lojalnościowym.

Konfigurowanie zakresów dat Zakresy dat umożliwiają elastyczne ustawianie odstępów czasu dla warstw lojalnościowych. Użyj zakresów dat do określenia, jak długo klient może zostać w warstwie lub ile czasu klient ma na ukończenie aktywności, by spełnić wymagania warstwy.

Zakresy dat mają zastosowanie tylko w przypadku korzystania z warstw w programach lojalnościowych. Można wybrać zakres dat, ktory ma zastosowanie do warstwy programu, a także zakresy dat, które dotyczą reguł warstwy programu.

Konfigurowanie punktów lojalnościowych Punkty lojalnościowe to typy nagród oferowane odbiorcom. Punkty lojalnościowe mogą być wymienialne lub nie.

Ponadto użytkownik może odwiedzić stronę www. Udzielamy użytkownikowi osobistą, niewyłączną, ogólnoświatową, nieprzenaszalną, ograniczoną licencję z możliwością odwołania na podjęcie i korzystanie z Usług wyłącznie do użytku osobistego na dowolnym komputerze lub urządzeniu przenośnym, na czas korzystania z Usług przez użytkownika.

Wymienialne punkty lojalnościowe mogą zostać wymienione na produkty. Niewymienialne punkty lojalnościowe są używane do celów śledzenia lub do przeniesienia odbiorcy do następnej warstwy w programie lojalnościowym. Punkty lojalnościowe znajdują odwołanie w regułach warstwy i są używane do kwalifikowania odbiorcy dla określonej warstwy.

Punkty lojalnościowe znajdują też odwołanie w programach lojalnościowych w regułach zdobywania i realizacji punktów. W regułach zdobywania, można określić nagrody, które odbiorcy mogą uzyskać dla określonego działania. W regułach wykorzystywania określa się nagrody, które odbiorca może zrealizować. Konfigurowanie programów lojalnościowych Programy lojalnościowe to podstawowa jednostka lojalnościowa, jaką oferujesz. Każdy Straty opcji binarnych lojalnościowy może mieć przypisane warstwy lojalnościowe.

Używamy ciasteczek, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Klikając jakikolwiek odnośnik na tej stronie wyrażasz zgodę na ustawienie plików cookie. Tak, zgadzam się Drogi Użytkowniku! W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt.

Grupy cen i rabatów są przypisywane do programów lojalnościowych na poziomie programu lub poziomie warstwy. Dla programów programów lojalnościowych tworzy się schematy lojalnościowe. Karty lojalnościowe przypisuje się do programów lojalnościowych, karty lojalnościowe można przypisać do odbiorcy.

Omówienie programu lojalnościowego

Kanały uczestniczą w programach lojalnościowych, które są przypisane do schematów lojalnościowych. Wszyscy odbiorcy, którzy mają kartę lojalnościową, mogą uczestniczyć w programach lojalnościowych, które są przypisane do karty. Konfigurowanie warstw lojalności i reguł warstwy Warstwy lojalnościowe to opcjonalne poziomy, które można zdefiniować dla programów lojalnościowych. Można skonfigurować podstawowe rabaty i nagrody dla wszystkich odbiorców, którzy biorą udział w programie lojalnościowym; można skonfigurować dodatkowe rabaty i nagrody dla odbiorców, którzy zdobywają różne poziomy w programie.

Dla każdej definiowanej warstwy lojalnościowej można skonfigurować reguły, które kwalifikują odbiorcę dla każdej warstwy. Można także zdefiniować, jak długo klient może pozostawać w tej warstwie po jej osiągnięciu.

Warstwy lojalnościowe i zasady dotyczące warstwy lojalnościowej są definiowane w programach lojalnościowych. Jeśli nie zdefiniowano żadnych warstw lojalnościowych, wszyscy odbiorcy, którzy uczestniczą w programie lojalnościowym, kwalifikują się do rabatów, które można przypisać w grupie cenowej programu lojalnościowego.

Po zdefiniowaniu warstw lojalnościowych można skonfigurować reguły zdobywania i reguły realizacji dla warstw lojalnościowych w programie lojalnościowym. Konfigurowanie programów lojalnościowych Schematy lojalnościowe określają reguły zdobywania i realizacji, które dotyczą wybranego programu lojalnościowego.

Kanały są przypisywane do schematu lojalnościowego, aby określić, który program lojalnościowy, reguły zdobywania i reguły realizacji stosuje się do sklepu.

Schemat lojalnościowy jest przypisany do programu lojalnościowego oraz do kanałów. Do tego samego programu lojalnościowego można przypisać wiele schematów lojalnościowych; wiele schematów lojalnościowych można przypisać do wielu kanałów. Konfigurowanie kart lojalnościowych Karta lojalnościowa upoważnia posiadacza karty do uczestnictwa w programach lojalnościowych, które są przypisane do karty. Można wystawiać karty lojalnościowe anonimowo lub mogą być przypisane do określonego odbiorcy. Możliwe jest przeglądanie transakcji w programie lojalnościowym dla określonej karty; można wyświetlić podsumowanie punktów lojalnościowych, które zostały zgromadzone na karcie.

Można wystawiać karty lojalnościowe z dowolnego kanału. Można również ręcznie zmienić kartę lojalnościową, aby uaktualnić odbiorcę do innej warstwy, dodać punkty lojalnościowe lub przenieść saldo punktów lojalnościowych z jednej karty na inną. Programy lojalnościowe są przypisywane do karty lojalnościowej. Procesy lojalnościowe W poniższej tabeli opisano procesy, które należy wykonać, aby wysłać konfiguracje lojalnościowe i dane do sklepów i pobrać transakcje lojalnościowe ze sklepów.

Nazwa procesu Nazwa strony informacje o lojalności Uruchom ten proces w celu wysyłania danych lojalnościowych z programu Commerce do sklepów.

Dobrze jest Opcje lojalnosciowe Wymagania handlowe częste wykonywanie tego procesu, tak aby dane lojalnościowe były przesyłane do wszystkich sklepów. Harmonogram dystrybucji Przetwarzanie programów lojalnościowych Uruchom ten proces, aby skojarzyć schematy lojalnościowe z kanałami, do których jest przypisany schemat lojalnościowy. Ten proces Opcje lojalnosciowe Wymagania handlowe zostać zaplanowany do uruchamiania jako zadanie wsadowe.

Należy uruchamiać ten proces przy każdej zmianie danych konfiguracji lojalności, takich jak harmonogramy, programy lojalnościowe System handlu nagrodami na ryzyko punkty lojalnościowe.

Przetwarzanie programów lojalnościowych Księguj uzyskane punkty lojalnościowe w partiach Uruchom ten proces, aby zaktualizować karty lojalnościowe tak, aby uwzględniały transakcje przetworzone w trybie offline. Ten proces ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Księguj uzyskane punkty w partiach na stronie Wspólne Opcje lojalnosciowe Wymagania handlowe handlu, dzięki czemu możliwie jest odbieranie nagród offline.

Księguj uzyskane punkty lojalnościowe w partiach Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych Uruchom ten proces, aby ocenić aktywność zdobywania punktów odbiorcy pod kątem reguł warstwy dla programu lojalnościowego oraz zaktualizować stan warstwy odbiorcy. Ten proces jest wymagany tylko, gdy zmienisz reguły warstwy w programach lojalnościowych i chcesz wstecznie zastosować zaktualizowane reguły do kart lojalnościowych, które zostały już wystawione.

Ten proces może być uruchamiany jako zadanie wsadowe lub dla poszczególnych kart. Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych Możliwości lojalnościowe Korzystając z grup cenowych związanych z programem lojalnościowym i poziomami lojalnościowymi, detaliści mogą łatwo tworzyć specjalne ceny i rabaty dla członków zarejestrowanych w programie lojalnościowym.

Eliminuje to konieczność tworzenia dodatkowych szczebli. Uwaga Reguły zdobywania punktów w ramach programu lojalnościowego mają charakter dodatkowy.

Maksymalne opcje binarne. Aby handlowac opcjami binarnymi

Jednak jeśli stały klient nie kwalifikował się do poziomu Gold, otrzyma 5 punktów za każdego dolara. Aby odzwierciedlić te zmiany w kanałach, uruchom zadania Przetwarzanie programów lojalnościowych i informacje o Opcje lojalnosciowe Wymagania handlowe. Sprzedawcy detaliczni często mają specjalne ceny dla określonych grup klientów, do których nie chcą stosować programów lojalnościowych.

Na przykład odbiorcy hurtowni i pracownicy dostają specjalne ceny, ale nie otrzymują punktów lojalnościowych.

Aby uniemożliwić określonym grupom odbiorców zdobywanie punktów lojalnościowych, sprzedawca detaliczny może zdefiniować jedną lub więcej przynależności w obszarze Wykluczone przynależności w ustawieniach programu lojalnościowego. W ten gdy odbiorcami należącymi do wykluczonych przynależności są uczestnicy programu lojalnościowego, nie będą otrzymywać punktów lojalnościowych za swoje zakupy.

Punkt sprzedaży umożliwia elastyczności detalicznej korzystanie z fizycznych kart lojalnościowych lub automatyczne generowanie unikatowego numeru karty lojalnościowej. Aby umożliwić automatyczne Opcje lojalnosciowe Wymagania handlowe kart lojalnościowych w sklepach, należy włączyć funkcję Generuj numer karty lojalnościowej w profilu funkcjonalności skojarzonym ze sklepem.

W kanałach internetowych sprzedawcy detaliczni mogą używać interfejsu API IssueLoyaltyCard w celu wystawiania kart lojalnościowych odbiorcom. Sprzedawcy detaliczni mogą w tym interfejsie API podać numer karty lojalnościowej, który zostanie użyty do wygenerowania karty lojalnościowej, lub też system użyje numeracji kart lojalnościowych ustawionej w aplikacji Commerce. Jednak jeśli numeracja nie jest zdefiniowana, a sprzedawca detaliczny nie poda numeru karty lojalnościowej podczas wywoływania interfejsu API, zostanie wyświetlony błąd.

Aby utrzymac opornosc oporu binarne Top My Binary Opcje Brokers

Uzyskane i zrealizowane punkty lojalnościowe teraz mogą być zapisywane dla każdej transakcji i zamówienia sprzedaży względem wiersza sprzedaży, dzięki czemu tę samą kwotę można zrefundować lub wycofać w przypadku zwrotów pełnych lub częściowych.

Ponadto widoczność punktów na poziomie wiersza sprzedaży pozwala użytkownikom w biurze obsługi odpowiadać na pytania klientów o liczbę punktów zarobionych lub zrealizowanych dla każdego wiersza.

Programy lojalnościowe B2B

Przed tą zmianą punkty lojalnościowe były zawsze ponownie obliczane w przypadku zwrotów, co powodowało różnicę kwot w porównaniu z oryginalnymi, jeśli w międzyczasie zmieniły się reguły zdobywania lub realizacji punktów, a użytkownicy w biurze obsługi nie widzieli Opcje lojalnosciowe Wymagania handlowe podziału punktów.

Punkty można obejrzeć w formularzu Transakcje kartą dla każdej karty lojalnościowej. Uwaga Zdecydowanie zalecamy włączenie tej funkcji w celu zapewnienia, w przypadku zwrotów, refundacji lub potrącenia poprawnej liczby punktów klienta. Teraz sprzedawcy detaliczni mogą definiować okres aktywowania każdego punktu lojalnościowego.

Konfiguracja okresu aktywacji określi czas od dnia otrzymania punktów lojalnościowych, po którym punkty stają się dostępne dla odbiorców. Nieaktywne punkty można obejrzeć w kolumnie Nieaktywowane punkty na stronie Karty lojalnościowe.

Gdy odbiorcy zwracają pewne towary, dla których zdobyto punkty lojalnościowe, domyślnie system potrąci nienabyte punkty, a następnie odliczy salda od dostępnych punktów.

Można jednak tak skonfigurować system, aby odliczać tylko dostępne punkty zamiast odejmowania od nienabytych punktów. Ponadto sprzedawcy detaliczni mogą określać limit maksymalnej liczby punktów lojalnościowych dla każdej karty lojalnościowej. To pole umożliwia zmniejszenie negatywnych skutków oszustw w programach lojalnościowych.

Po uzyskaniu maksymalnej liczby punktów lojalnościowych użytkownik nie może zdobyć ich więcej. Sprzedawca detaliczny może postanowić blokować takie karty do czasu zbadania, czy faktycznie doszło do oszustwa.

Zasady programu lojalnościowego Knect Skrill

W Opcje lojalnosciowe Wymagania handlowe stwierdzenia oszustwa sprzedawca może zablokować kartę lojalnościową odbiorcy i zablokować samego odbiorcę. Aby to zrobić, należy ustawić właściwość Blokuj rejestrację odbiorcy w programie lojalnościowym na Tak w obszarze Wszyscy odbiorcy na skróconej karcie Commerce.

Zablokowanym klientom nie będzie można wystawiać kart lojalnościowych w każdym z kanałów. Przynależności umożliwiają stosowanie specjalnych cen i rabatów, ale istnieją też przynależności, których sprzedawcy detaliczni nie chcą pokazywać klientom. Ponadto istnieją przynależności, którymi nie powinno się zarządzać w sklepie.

Czy moge handlowac opcjami bitcoin Jak kupic podstawy wyboru zapasow

Sprzedawcy detaliczni mogą teraz wybierać przynależności, które mają być ukryte w kanałach. Przynależności oznaczone jako Ukryj w kanałach nie mogą być wyświetlane, dodawane ani usuwane w punkcie sprzedaży.

Co powinien oferować nowoczesny system do ich obsługi? W ostatnich latach programy lojalnościowe przeszły znaczącą ewolucję. Czas długiego i żmudnego zbierania punktów opartego wyłącznie na sprzedaży dobiegł końca. Trendy, które obecnie dominują, wymagają od marek bardziej kreatywnego podejścia, a jednym z kluczowych czynników jest wybór odpowiedniego systemu lojalnościowego.

Jednak ceny i rabaty skojarzone z przynależnością nadal będą stosowane do produktów. Użytkownicy w biurze obsługi mogą teraz łatwiej wyszukiwać odbiorców przy użyciu danych z ich kart lojalnościowych oraz przechodzić do stron karty lojalnościowej i transakcji na karcie lojalnościowej odbiorcy ze strony Obsługa klienta.

W razie naruszenia zabezpieczeń karty lojalnościowej należy wygenerować kartę zastępczą, a następnie przenieść do niej istniejące punkty.

W tej wersji uproszczono proces wymiany karty. Ponadto klienci mogą przekazywać część lub wszystkie punkty lojalnościowe znajomym i członkom rodziny. Po przeniesieniu punktów dla każdej karty lojalnościowej są tworzone wpisy korekty punktów. Funkcje wymiany karty i przenoszenia sald są dostępne na stronie Karty lojalnościowe.

Sprzedawcy detaliczni mogą chcieć sprawdzać efektywność rejestrowania odbiorców w programie lojalnościowym przez określony kanał. Źródło rejestrowania kart lojalnościowych jest teraz zapisywane, dzięki czemu sprzedawcy detaliczni mogą generować raporty o tych danych.

Dla kart lojalnościowych wydanych z aplikacji zaplecza użytkownik w biurze obsługi może wybrać odpowiedni kanał.