Przejdź do treści

Opcje na indeksy zawsze mają cenę wykonania, datę wygaśnięcia i indeks bazowy, za którymi podążają opcje. Z drugiej strony maksymalna strata jest różna. Pierwsza z nich to strategie gwarantujące pewien maksymalny koszt zakupu waluty importer lub minimalny kurs sprzedaży eksporter , gorszy niż kurs forwardowy. Indeks bazowy W finansach instrumenty pochodne mają wartość bazową. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają twojej wiedzy i doświadczeniu.

Działalność gospodarcza

Produkty strukturyzowane Czym są i jak działają opcje na indeksy? Opcja indeksu jest pochodnym instrumentem finansowym, który daje prawo, ale nie obowiązek, zakupu lub sprzedaży wartości indeksu bazowego.

sa obciazane opcjami na czas

Opcje na indeksy zawsze mają cenę wykonania, datę wygaśnięcia i indeks bazowy, za którymi podążają opcje. Wszystkie opcje na indeksy są rozliczane w gotówce.

sa obciazane opcjami na czas

Cena wykonania Cena wykonania opcji indeksowej, zwana również ceną strike, jest ceną stosowaną do porównania ceny rozliczenia, z którą inwestor otrzyma w celu obliczenia rozliczenia gotówkowego. Data wygaśnięcia Instrumenty pochodne, takie jak opcje na indeksy, mają datę wygaśnięcia.

sa obciazane opcjami na czas

Jest to ostatni dzień, w którym kontrakt opcyjny jest w obrocie na giełdzie. Posiadacz może zdecydować o zamknięciu pozycji lub o wygaśnięciu umowy. Ponieważ opcje indeksowe są rozliczane gotówkowo, inwestor otrzymuje lub płaci gotówką, w zależności od tego, czy opcja nadal ma wartość po wygaśnięciu.

Account Options

Po wygaśnięciu giełda emitująca ustala, czy pozostała wartość. Jeśli istnieje, wypłaca się ją inwestorowi. Indeks bazowy W finansach instrumenty pochodne mają wartość bazową.

Może to sa obciazane opcjami na czas indeks, koszyk aktywów lub nawet inny instrument pochodny. Oczywistym jest, że podstawą opcji indeksowej jest indeks. Koszty opcji na indeks Na cenę opcji wpływa kilka zmiennych.

Cena wykonania

Są to bieżąca cena akcji, wartość wewnętrzna, implikowana zmienność, stopy procentowe, wypłacane dywidendy pieniężne, rodzaj opcji oraz czas wygaśnięcia lub wartość czasowa. Im bardziej zbliża się termin zapadalności, tym niższa będzie wartość czasu. Kiedy kupujesz opcję, otwierasz długą pozycję.

Za tę pozycję płacisz pewną kwotę.

3. Opcje: ryzyka

Liczba jednostek instrumentu bazowego objęta umową z jedną opcją jest zwykle ustalana przez mnożnik. W zależności od serii opcji mogą istnieć opcje dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne. Wielkość kontraktu to wartość, sa obciazane opcjami na czas którą instrument bazowy jest mnożony w celu ustalenia premii. Oprócz premii możliwe jest również, że będziesz musiał uiścić opłaty maklerskie. Zależą one od brokera i zwykle można je znaleźć w tabeli opłat lub na stronie internetowej brokera.

Zwykle broker obciąża również koszty transakcji opcjami indeksowymi, które można również znaleźć w tabeli opłat brokera. Jak odbywa się rozliczenie? Jak wspomniano wcześniej, opcje indeksu są rozliczane w środkach pieniężnych, ponieważ instrument bazowy indeks nie może być fizycznie dostarczony.

Udostępnij ten artykuł.

Inwestorzy, którzy mają długie pozycje w opcji na indeks, która nadal ma wartość w dniu wygaśnięcia, automatycznie otrzymają rozliczenie gotówkowe. Inwestorzy, którzy mają krótkie pozycje w opcji kupna indeksu, która nadal ma wartość w dniu wygaśnięcia, muszą zapłacić tę kwotę gotówkową. Gdy opcja indeksu nie ma żadnej wartości w momencie wygaśnięcia, jest automatycznie księgowana z twojego portfela w wartości zero. W takim przypadku nie będzie rozliczenia gotówkowego.

Kto jest grupa docelową dla opcji na indeksy? Opcje na indeksy są zwykle stosowane przez inwestorów, którzy mogą ponieść stratę kapitału i mają wystarczającą wiedzę na temat podobnych instrumentów finansowych. Zasadniczo inwestorzy inwestujący w te produkty mają stosunkowo krótki horyzont inwestycyjny krótszy niż pięć lat.

sa obciazane opcjami na czas

Niektóre opcje indeksu są uważane za bardziej ryzykowne niż inne. Wskaźnik ryzyka konkretnego produktu można znaleźć w dokumencie KID. Wszystkie opcje na indeks powinny mieć KID. Jest to 3-stronicowy dokument, który opisuje cechy produktów i ryzyko związane z produktem. Oprócz KID informacje na temat specyfikacji kontraktów i instrumentów bazowych można zwykle znaleźć na stronie internetowej giełdy.

sa obciazane opcjami na czas

Symbol opcji odnosi się do bazy opcji. Rynek pieniezny i zysk Inwestowanie może być satysfakcjonujące, ale nie jest pozbawione ryzyka.

  • Opcje zapasow pracownikow Zappos
  • Prosty system handlu ETF

Podobnie jak wszystkie inne produkty finansowe, również inwestowanie w opcje indeksowe wiąże się z ryzykiem strat. Przy długiej pozycji w opcji put lub call maksymalna strata to zapłacona premia.

2. Podstawowe pojęcia związane z opcjami

Jeśli masz krótką pozycję w opcji, maksymalny zysk to premia, którą otrzymałeś przy sprzedaży pisaniu opcji. Z drugiej strony maksymalna strata jest różna.

sa obciazane opcjami na czas

Krótka pozycja w opcji kupna ma nieograniczoną potencjalną stratę. W przypadku krótkiej pozycji w opcji sprzedaży maksymalną stratą jest cena wykonania pomniejszona o otrzymaną premię. Zanim zaczniesz inwestować, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Warto zastanowić się, jakie ryzyko jesteś gotów podjąć i które produkty odpowiadają twojej wiedzy. Ponadto nie zaleca się inwestowania przy użyciu pieniędzy, które mogą być potrzebne w krótkim okresie, oraz wchodzenia w pozycje, które mogą powodować trudności finansowe.

Opcje (część II): Strata klienta nie jest zyskiem banku - Szkoła giełdowa - deco-bello.pl

Wszystko zaczyna się od zastanowienia się, jakim inwestorem chcesz być. Możesz przeczytać więcej na temat ryzyka związanego z inwestowaniem tutaj lub na naszej dedykowanej stronie ryzyka.

Informacje w tym artykule nie zostały tu umieszczone w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić część swojego depozytu.

Premia opcyjna Wystawca opcji musi zostać wynagrodzony za to, że sprzedaje komuś prawo do wykonania opcji. Wynagrodzenie wystawcy nazywa się premią opcyjną. Jest to kwota, jaką w momencie nabywania opcji płaci nabywca opcji.