Przejdź do treści

Jeśli nie widzisz zdjęć, upewnij się, że znajdują się one w synchronizowanym albumie. Przy wycenie uwzględnia się różnice stóp wolnych od ryzyka dla obu walut stopy wolne od ryzyka dla Polski i UE mają inne wartości. Oznacza to, że, inwestor otrzymuje określony dochód lub ponosi stratę w wysokości zapłaconej premii za opcje. W amerykańskiej odmianie tej opcji, wystarczy aby w dowolnej chwili kurs aktywu bazowego spełnił warunek wypłaty. Opcje binarną charakteryzuje stała wielkość dochodu po spełnieniu warunku wypłaty przekroczenie kursu wykonania.

Opcje binarne od 1 euro

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Strategia motyla — opcyjna strategia inwestycyjna polegająca na kombinacji pozycji długiej oraz pozycji krótkiej w 4 opcjach sprzedaży lub w 4 opcjach kupna. W zależności od przewidywań w zakresie zmiany ceny instrumentu bazowego stosuje się jedną z niżej wymienionych wersji tej strategii.

Długa strategia motyla long butterfly spread [ edytuj edytuj kod ] Długa strategia motyla Strategia jest stosowana w sytuacji gdy spodziewana jest stabilizacja ceny instrumentu bazowego. Strategię można skonstruować na dwa sposoby zarówno przy wykorzystaniu opcji kupna, jak i opcji sprzedaży.

W Stanach Zjednoczonych sa opcje binarne

Opcja kupna long call butterfly spread — inwestor nabywa opcję kupna o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i wystawia dwie opcje kupna o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3.

Wartość K2 powinna być zbliżona do aktualnej ceny instrumentu bazowego. Opcja sprzedaży long put butterfly spread — inwestor nabywa opcję sprzedaży o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i wystawia dwie Warianty binarne motyla sprzedaży o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3. Krótka strategia motyla short butterfly spread [ edytuj edytuj kod ] Strategia jest stosowana w sytuacji gdy spodziewana jest zmiana ceny instrumentu podstawowego.

Emisje systemu handlowego

Opcja kupna short call butterfly spread — inwestor wystawia opcję kupna o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i kupuje dwie opcje kupna o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3. Opcja sprzedaży short put butterfly spread — inwestor wystawia opcję sprzedaży o relatywnie niskiej cenie wykonania K1, relatywnie wysokiej K3 i kupuje dwie opcje sprzedaży o cenie wykonania K2 pomiędzy K1 i K3.