Przejdź do treści

W obu przypadkach ryzykujemy z góry znaną i stałą kwotę, a potencjał do dalszych zysków mamy nieograniczony. Gdy wzrost notowań akcji rzeczywiście nastąpi to, zwłaszcza wtedy, gdy będzie to wzrost znaczny, podrożeją także opcje. Jeśli cena towaru rośnie, zakłada się, że będzie to miało odzwierciedlenie we wzroście cen kontraktów futures tego towaru.

Strategie opcyjne — wprowadzenie i przykłady Opcje to dość nietypowy instrument finansowy. Standardowe opcje notowane są oczywiście na giełdach papierów wartościowych i to właśnie strategie opcyjne przeznaczone na rynek giełdowy są tematem tego artykułu. Choć opcje nie są w Polsce tak popularne jak kontrakty futures to można powiedzieć, że obok kontraktów terminowych jest to absolutna klasyka instrumentów pochodnych.

1. Jak wygląda obrót towarowy?

Warto jednak wiedzieć, że ich konstrukcja jest bardziej złożona, a strategie opcyjne GPW często składają się z więcej niż jednej opcji. Na szczęście, wbrew pozorom, opcyjne strategie nie są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zawodowych traderów.

Mogą służyć także i Tobie.

Handel opcji pionowych

Istnieje wiele trudniejszych instrumentów i wiele trudniejszych rynków niż opcje giełdowe. Handel opcjami bez wątpienia pozwala na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Wysokie stopy zwrotu z handlu opcjami związane są z tym, że kurs opcji zmienia się dużo szybciej niż kurs instrumentu bazowego tej opcji Handel opcji pionowych podobnie jak w przypadku lewarowanych kontraktów terminowych Bez strategii handlu dywidendami rynku walutowego.

Handel opcji pionowych

Im większa zmienność tym większa możliwa stopa zwrotu. Z punktu widzenia ilości kapitału, który trzeba zaangażować, inwestowanie w opcje na akcje jest znacznie bardziej opłacalne od inwestowania w akcje.

Grudzień Z Wielkość kontraktu określa, ile danego surowca zawiera jeden kontrakt futures. W przypadku ropy hadlowanej pod symbolem CL jest to barelów. Jakość precyzuje chemiczny skład, natomiast kontrakt nie określa kto towar produkuje albo kto go dostarcza. Każdy futures kontrakt handlowany na giełdzie ma swój symbol, który go specyfikuje. Jest to skrót nazwy oraz litera miesiąca i dwa numery określające rok, w którym kontrakt wygasa.

Nie można zapominać o podstawowej zalecie opcji giełdowych, która odróżnia je od innych instrumentów pochodnych. W przeciwieństwie do kontraktów futures czy kontraktów CFD nabyte opcje z góry wyznaczają maksymalną stratę jaką inwestor może ponieść na danej transakcji jest tak jednak tylko w przypadku nabycia opcji, w przypadku jej wystawienia, czyli sprzedaży opcji, niestety starta nie jest ograniczona.

Wystawienie Opcji Kupna / Wystawienie Opcji Sprzedaży

Kupno opcji charakteryzuje się więc wysokim współczynnikiem zysku do ryzyka. Zanim poznasz bardziej złożone strategie, sprawdź proste strategie opcyjne — kupno i sprzedaż opcji.

  • Grafy Profit&Loss, czyli opcyjna wykresologia dla opornych - Trading For a Living rok
  • Wybor firm handlowych

Podsumowując, nabycia opcji kupna dokonuje się w momencie, gdy liczy się na wzrost wartości instrumentu bazowego. Nabywca opcji w momencie jej zakupu wpłaca na rzecz wystawcy czyli sprzedawcy opcji tzw.

Handel opcji pionowych

Premia opcyjna jest iloczynem ceny nabycia opcji oraz ustalonego mnożnika. Handel opcji pionowych przez nabywcę opcji kupna premia opcyjna stanowi jego maksymalną stratę nie licząc prowizji maklerskiej z tytułu otwarcia i zamknięcia opcji — jeżeli w dniu wykonania opcji cena instrumentu bazowego będzie niższa niż cena wykonania, nabywca nie skorzysta z prawa wykonania opcji nie zarabiając na transakcji i tracąc wniesioną premię opcyjną.

Handel opcji pionowych

W przypadku nabycia opcji sprzedaży cały model jest dokładnie taki sam, z tą różnicą, że nabywca opcji zarabia na spadku wartości instrumentu bazowego, a nie na wzroście jego wartości. Z tego też powodu nabywca opcji sprzedaży wykona opcję wtedy, gdy wartość instrumentu bazowego będzie niższa niż cena wykonania opcji. W praktyce jest tak, że wystawca opcji jest zmuszony sprzedać ustalone aktywa w momencie, gdy jest to dla niego nieopłacalne, ponieważ wtedy jest to opłacalne dla nabywcy, który korzysta z prawa kupna aktywów.

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 26)

Zysk wystawcy opcji stanowi premia opcyjna, która na rzecz wystawcy wypłacana jest przez nabywcę opcji, pomniejszona o prowizję za otwarcie i zamknięcie opcji. Podsumowując, wystawca opcji kupna zarabia wtedy, gdy cena instrumentu bazowego spadnie poniżej ceny wykonania — zysk jest jednak ograniczony do wielkości premii opcyjnej.

W przypadku wystawienia opcji sprzedaży cały model jest dokładnie taki sam, z tą różnicą, że wystawca opcji zarabia w przypadku wzrostu wartości instrumentu bazowego, a nie wtedy, kiedy jego wartość spadnie zysk stanowi premia opcyjna, a opcja nie zostaje wykonana z powodu nieopłacalności wykonania z punktu widzenia nabywcy.

Jeśli chodzi o bardziej złożone strategie opcyjne przykłady znajdziesz poniżej. Strategia Opcyjna Covered Call i Covered Put Strategia opcyjna covered call polega na jednoczesnym wystawieniu opcji kupna na akcje wybranej spółki oraz zakupie tych akcji na rynku akcyjnym.

Jak kupować i sprzedawać opcje

Inwestor stosujący takie strategie opcyjne zarabiać będzie dzięki zyskom uzyskanym w przypadku wzrostu cen akcji oraz dzięki premii opcyjnej uzyskanej za wystawioną opcję.