Przejdź do treści

Z uwagi na częste realizowanie dostaw łączonych o dużej wartości, nie jest jednak przekazywana bieżąca lokalizacja transportu. Wiele towarów można w sposób szybki, wygodny i bezproblemowy nabyć w sieci. W ramach e-commerce możemy mówić w przypadku zakupu towarów oraz usług, a stronami transakcji mogą być zarówno firmy jak i osoby prywatne.

E-commerce - handel elektroniczny jako podstawa nowoczesnej gospodarki

W Polsce DB Schenker dysponuje silną siecią połączeń. Zależy nam na odpowiednim zabezpieczeniu powierzonych nam towarów nie tylko podczas transportu. W naszych obiektach funkcjonują specjalne strefy dozoru monitorujące produkty o znacznej wartości — wyjaśnia Tomasz Pyka, dyrektor Sprzedaży Klastra Europy Północno-Wschodniej w DB Schenker i dodaje — Istotne jest również informowanie finalnego odbiorcy o statusie przesyłki. Klient otrzymuje wiadomość z awizacją oraz kontakt do kuriera.

Z uwagi na częste realizowanie dostaw łączonych o dużej wartości, nie jest jednak przekazywana bieżąca lokalizacja transportu. Dzięki standaryzacji sieci pod względem jakości i zakresu oferty w całej Europie, DB Schenker zapewnia sprawną i szybką obsługę logistyczną. Może więc bez przeszkód obsługiwać tego samego klienta nie tylko w Polsce, ale w innych krajach europejskich. Z oferty firmy korzystają m.

E-commerce, czyli branża wielu możliwości

Prowadzimy dla partnerów biznesowych usługi dystrybucyjne, pracownicy DB Schenker koordynują również procesy w centrach logistycznych klientów. Oferujemy także szereg rozwiązań typu VAS value added service m. Odpowiadamy także za obsługę zwrotów — wyjaśnia Tomasz Pyka.

Simple Futures System Trading

W przypadku produktów o dużych rozmiarach uwzględnia asystę dodatkowego konwojenta, by jak najsprawniej realizować procesy. Dużym udogodnieniem w tym zakresie są wdrażane od roku w sieci krajowej nadwozia wymienne BDF, swap body.

Zestawy nadwozi pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie taboru dzięki większej przestrzeni ładunkowej i lepszym możliwościom jej aranżowania — mówi Tomasz Pyka. W roku powstały sklepy Merlin, Empik oraz dzisiejszy gigant - Allegro.

Od tego czasu e-commerce dynamicznie rozwija się on w kraju i dociera do coraz szerszej grupy odbiorców. Nic więc dziwnego, że Polska jest krajem, gdzie sprzedaż i zakupy internetowe szybko zyskały zwolenników, a obecnie nierzadko wypierają zakupy tradycyjne. Wiele towarów można w sposób szybki, wygodny i bezproblemowy nabyć w sieci.

Handel miedzy systemem

Wszystko wskazuje na to, że rynek Mozliwosci elastycznosci handlu internetowych w Polsce będzie się stale i systematycznie rozwijał, z roku na rok zdobywając nowych zwolenników. Warto dodać, że umowy cywilno-prawne zawierane on-line w Polsce unormowane są przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów. Handel elektroniczny pomiędzy firmą a konsumentem B2C : Business to Customer. Handel elektroniczny pomiędzy konsumentami C2C: Customer to Customer. Handel elektroniczny pomiędzy konsumentem a firmą C2B: Customer to Business.

Możemy również dokonać typologii wyróżniającej handel elektroniczny bezpośredni, pośredni i hybrydowy: handel elektroniczny bezpośredni - cała transakcja ma miejsce w tym przypadku tylko i wyłącznie w sieci handel elektroniczny pośredni - złożenie zamówienia i dokonanie płatności odbywa się przy pomocy sieciale dostawa określonego przedmiotu czy też usługi ma miejsce tradycyjną metodą handel elektroniczny hybrydowy - gdzie stosuje się różnego rodzaju formy przejściowe.

Jakie pojęcia związane z e-commerce warto poznać Istnieje wiele pojęć, które wiążą się z tematyką e-commerce.

Internet E-commerce - handel elektroniczny jako podstawa nowoczesnej gospodarki Wielu zastanawia się co to jest e-commerce i dlaczego to hasło tak często ostatnio pada w Internecie i różnych mediach. Ba, nawet popularne Targi Ehandlu poświęcone e-commerce zaczęły być w ostatnich latach organizowane dwa razy w roku, a nie jak wcześniej tylko raz. W tym artykule przedstawię czym jest e-commerce, jaka jest idea i historia powstania, jakie są rodzaje e-commerce i co tak naprawdę daje e-commerce normalnemu śmiertelnikowi jak Ty czy ja. Czym jest e-commerce Termin e-commerce możemy najprościej określić jako handel w internecie.

Ciężko byłoby wyczerpująco omówić wszystkie kwestie z tym związane, nie mniej jednak możliwe jest podjęcie próby wymienienia i wyjaśnienia przynajmniej tych pojęć, które wydają się szczególnie istotne i nawiązujące do tematyki handlu elektronicznego. Rzeczywistość rozszerzona AR: Augmented Reality - jest to swoisty system, który stanowi łączność pomiędzy światem realnym, a generowanym komputerowo.

Nierzadko ma tutaj zastosowanie widok z kamery na który nakładana jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Rzeczywistość rozszerzona znajduje zastosowanie w wielu gałęziach biznesu i nauki - w medycynie, lotnictwie, marketingu, czy też różnego rodzaju szkoleniach.

Faceted search - jest to schemat tworzenia katalogu portalu internetowego. Hierarchiczna struktura danych zastąpiona zostaje klasyfikacją wykorzystującą metadane, przeznaczone do opisania obiektów mających takie same lub podobne zestawy cech.

Targetowanie behawioralne - odnosi się do podziału grupy odbiorców reklamy w nawiązaniu do ich zachowania.

E-commerce, czyli branża wielu możliwości - deco-bello.pl

B2B - Business to Business - dotyczy handlu pomiędzy przedsiębiorstwami. Elektroniczne usługi B2B dotyczą procesów mających związek z firmą i jej partnerami.

Działania typu B2B są coraz bardziej upowszechniane i coraz częściej wykorzystywane w praktyce.

Forex brokeri u hrvatskoj

Coraz mocniej wspierają je także e-usługi, które pozwalają na bezpośrednie przekazywanie informacji. Wyspecjalizowane usługi elektroniczne, które wymagają od osoby korzystającej z nich dostępu do określonego oprogramowania, mogą być dostarczone jako: usługi cyfrowe aplikacje udostępniane w drodze wynajmu konkretnych usług umożliwiających korzystanie z nich w trybie ASP aplikacje działające w środowisku informatycznym firmy tutaj aplikacja zostaje zainstalowana dzięki zakupionej licencji.

B2C - Business to Customer - usługi elektroniczne w tym obszarze dotyczą wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych w kwestii wykonywania usług pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentami. Obejmują transakcje dokonywane drogą elektroniczną między firmą a klientem.

Najlepszy sposob na sprzedaz opcji polaczen

Do tego typu usług nawiązują sklepy internetowe. C2C - Customer to Customer - termin ten dotyczy różnego rodzaju handlu elektronicznego pomiędzy określonymi konsumentami. C2B - Customer to Business - jest to najrzadziej występujący rodzaj handlu elektronicznego. Dotyczy publikowania przez konsumentów w określonych witrynach ofert zakupu, na które następnie odpowiadają przedsiębiorstwa.

Indywidualny konsument proponuje określony produkt, a zainteresowana zakupem firma za nie płaci.

Chociaż udział branży e-commerce na polskim rynku jest wciąż niższy w porównaniu ze średnią europejską, to potencjał klientów zajmujących się e-handlem stale rośnie. Prowadzenie działań logistycznych przez firmy z branży e-commerce wiąże się ze znacznymi inwestycjami, dlatego coraz chętniej powierzają one swoją działalność operatorom logistycznym.

Marketing precyzyjny - u jego źródeł leżą takie gałęzie marketingu jak: mikromarketing, marketing baz danych i marketing bezpośredni. Ten kierunek marketingu pozwala określić najkorzystniejszych z punktu widzenia biznesu odbiorców działań marketingowych. Wykorzystuje on możliwość łączenia wiadomości uzyskanych z różnego typu źródeł.

Celem marketingu precyzyjnego jest oznaczenie konsumentów ze względu na analizę skumulowanych informacji uzyskanych dzięki wyspecjalizowanym narzędziom informatycznym.

E-commerce - handel elektroniczny jako podstawa nowoczesnej gospodarki

Marketing precyzyjny umożliwia indywidualne kierowanie ofert marketingowych. Personalizowane rekomendacje personalized recommendations - jest to grupa pozycji katalogu produktów zmodyfikowanych zgodnie z potrzebami konsumentów, bazująca na obserwacji dotychczasowej aktywności, sposobów porównań z innymi klientami sklepu internetowego. Run on site - nazwa oznaczająca najczęściej emisję reklamy w granicach danej witryny.

NUENDUSE CACJE OPCJE TRANSAKCJE

Seminarium online - seminarium, które się odbywa przez Internet, na żywo. Co daje nam e-commerce Zalet stosowania e-commerce jest bardzo dużo. Z pewnością do najważniejszych z nich zaliczyć można oszczędności finansowe redukcja wydatków związanych z działalnością biur, zatrudnieniem pracowników czy uproszczenie kontaktów z klientami, ograniczenie potrzeby korzystania z magazynów.

Margines i opcje Handel

Oprócz kwestii związanej z redukcją wydatków związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw do korzyści dotyczących zastosowania e-commerce można zaliczyć także możliwość indywidualizacji kontaktu z klientem i zwiększenie elastyczności firmy.

Dzięki łatwiejszemu pozyskiwaniu wiadomości i szybkim dokonaniu porównań dóbr czy usług można znacznie zaoszczędzić czas. Omawiając zalety e-commerce warto także wspomnieć o ewentualnych jego ograniczeniach. Zaliczymy do nich przede wszystkim ograniczenia w zakresie bezpośredniego zobaczenia zamawianego towaru przed dokonaniem zakupu oraz kwestię kosztu dostarczenia towaru.