Przejdź do treści

Nabywca lub Posiadacz może aktywować Kartę poprzez Kod Aktywacyjny w punkcie informacji Centrum Handlowego, poprzez infolinię lub online. W takiej sytuacji możesz otrzymać wezwanie do zapłacenia depozytu zabezpieczającego dla opcji o wartości maksymalnej równej tej premii. Wykup środków z Karty jest realizowany w Centrum Handlowym, w którym została zakupiona Karta lub bezpośrednio przez Administratora programu dla Kart Podarunkowych zakupionych przez Internet dla Centrum Handlowego, w którym nie istnieje możliwość zakupu Karty w Centrum.

Jakie są sposoby dostawy Kart Podarunkowych?

Opcje handlowe sa doskonale

Karty Podarunkowe zakupione na portalu Flex-e-card mogą zostać dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera z dostawą pod wskazany adres lub odebrane w centrum handlowym. Karty Podarunkowe opłacone przelewem bankowym mogą zostać wysłane na inny adres aniżeli adres osoby kupującej. Adres należy podać składając zamówienie.

Opcje handlowe sa doskonale

Serwis Click and Collect pozwala na zakup Kart Podarunkowych drogą internetową i odbiór we wskazanym centrum handlowym. Click and Collect jest serwisem bezpłatnym.

Opcje handlowe sa doskonale

Karta może stac odebrana maksymalnie w ciągu 12 miesięcy. Karta będzie ważna przez 12 miesięcy od dnia jej odbioru. Zamówienia, które nie zostaną odebrane w ciągu 12 miesięcy od dnia ich złożenia stracą ważność i Nabywca nie będzie miał możliwości ich odbioru.

Opcje Binarne Strategii Handlowej

Nabywca otrzyma instrukcję odbioru Karty wraz z kodem na wskazany przy zamówieniu adres email. W celu odbioru Opcje handlowe sa doskonale Nabywca powinien zgłosić się do punktu informacji danego centrum handlowego wraz z otrzymanym kodem. Opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich centrów handlowych.

Opcje handlowe sa doskonale

Jak długo trwa wysyłka kart Podarunkowych? Zamówione Karty za pośrednictewm Poczty Polskiej zostaną dostarczone w okresie od dni roboczych od momentu ich wysłania. Zamówione Karty za pośrednictwem kuriera zosaną dostarczone maksymalnie do 2 dni roboczych od daty zaksięgowania śordków na naszym koncie bankowym.

Opcje handlowe sa doskonale

Warunki pogodowe jak i okres przedświąteczny mogą wydłużyć okres dostawy o kilka dni roboczych. Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana do godziny od poniedziałku do piątku są wysyłane w ciągu 24 godzin od zaksięgowania się wpłaty na naszym rachunku bankowym.

Ostrzeżenie o ryzyku dotyczące opcji walutowych Opcja jest sklasyfikowana jako produkt czerwony, ponieważ postrzega się ją jako złożony produkt inwestycyjny o wysokim ryzyku. Musisz mieć świadomość, że przy zakupie opcji walutowej Twoja potencjalna strata, jeśli opcja nie osiągnie ceny wykonania w dniu wygaśnięcia, jest równa kwocie premii zapłaconej za opcję wraz ze wszelkimi opłatami, w tym opłatami za transakcję. Na niektórych rynkach opcji używa się depozytów zabezpieczających, przez co kupujący nie płacą pełnej premii za opcję w momencie jej zakupu. W takiej sytuacji możesz otrzymać wezwanie do zapłacenia depozytu zabezpieczającego dla opcji o wartości maksymalnej równej tej premii.

Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana po godzinie od poniedziałku do piątku są wysyłane następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania środków.

Zamówienia nie są wysyłane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku wysyłek zagranicznych prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny przesyłki.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Karta Podarunkowa, Karta - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w centrum handlowym, dla którego został wydany, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.