Przejdź do treści

Ile było awarii w ostatnim okresie i ile kosztowało ich usunięcie koszty pracy, materiałów eksploatacyjnych, wykorzystanych narzędzi, itp. Tam też poddawane są kontroli pod wzgledem wymaganych do ich realizacji zasobów oraz sprawdzeniu ewentualnych konfliktów z grafikiem prowadzonych prac. Zarządzanie zasobami pozwala na śledzenie, zarządzanie i lokalizowanie zasobów przez cały cykl ich życia od momentu wdrożeniu systemu EAM Zdefiniuj lokalizację i hierarchię zasobów Możliwość wglądu w historyczny koszt całkowity wszystkich Twoich lokalizacji, zasobów i systemów Zarządzaj modelowaniem zasobów za pomocą BIM Widoczność umów gwarancyjnych i informacji o dostawcy Zdefiniuj zasoby podrzędne, części zamienne, atrybuty, mierniki i specyfikację. Możliwe jest zdefiniowanie podzespołów rotujących, które mogą być montowane i wymontowywane.

Co oferujemy Nasze rozwiązania Nasze rozwiązania umożliwiają efektywne, skuteczne i stabilne zarządzanie kapitałochłonnymi aktywami.

Szkolenia IBM Maximo

Celem Enterprise Asset Management EAM jest optymalizacja zarządzania istniejącymi kapitałochłonnymi zasobami organizacji. A wszysto to z naciskiem na trzy elementy: aktywa, procesy i ludzie. Oprócz wglądu w zaplanowane i nieplanowane czynności konserwacyjne związane z tymi zasobami, pozwoli ci to na rejestrowanie wszelkich zmian.

Opcje zapasow IBM Pracownicy

Pod względem procesów system zapewnia jedną centralną i Opcje zapasow IBM Pracownicy platformę do obsługi pytań i problemów, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. A jeśli chodzi o ludzi, funkcje rejestracji i samoobsługi stanowiące część systemu, zapewniają, że pracownicy zgłaszający problemy, mogą być obsługiwani szybko i skutecznie.

W razie potrzeby projektami służącymi do wdrażania tych aplikacji można zarządzać zgodnie z metodologią Agile i można je realizować za pośrednictwem rozwiązań lokalnych lub rozwiązań SaaS Cloud.

Opcje zapasow IBM Pracownicy

Zarządzanie zasobami Asset Management. Zarządzanie zasobami pozwala na śledzenie, zarządzanie i lokalizowanie zasobów przez cały cykl ich życia od momentu wdrożeniu systemu EAM Zdefiniuj lokalizację i hierarchię zasobów Możliwość wglądu w historyczny koszt całkowity wszystkich Twoich lokalizacji, zasobów i systemów Zarządzaj modelowaniem zasobów za pomocą BIM Widoczność umów gwarancyjnych i informacji o dostawcy Zdefiniuj zasoby podrzędne, części zamienne, atrybuty, mierniki i specyfikację.

Zarządzanie pracą Zarządzanie pracą w Maximo pozwala na wykonywanie zaplanowanych i nieplanowanych czynności roboczych.

Rozwiązania typu Enterprise Asset Management

Od zgłoszenia zapotrzebowania do jego ukończenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich związanych z tym kosztów, w tym kosztów związanych z poziomem umiejętności Twoich techników. Utrzymuj plany pracy dla powtarzających się czynności w oparciu o najlepsze praktyki i procedury.

Opcje zapasow IBM Pracownicy

Planowanie i harmonogramowanie Asset Management Scheduler to dodatkowe rozwiązanie Maximo, które pozwala planistom, przełożonym i innym użytkownikom na graficzne wyświetlanie wszelkich nadchodzących prac, porównywanie wymaganych zasobów z dostępnymi i na odpowiednie dostosowywanie.

Widoczność wszystkich zleceń i prognozowanych działań na zasobie na wykresie Gantta, dzięki czemu można je logicznie pogrupować i optymalnie zaplanować. Możliwość przeglądania obciążenia zasobów względem dostępności pomaga rozwiązać problem nadmiernej alokacji i niepełnego wykorzystania zasobów.

Opcje zapasow IBM Pracownicy

Zarządzaj zależnościami zadań i Opcje zapasow IBM Pracownicy Przeciągnij i upuść daty prognoz, aby uwzględnić dostępność zasobów. Zarządzanie zapasami materiałów Funkcja ta usprawnia zarządzanie stanami magazynowymi dzięki automatyzacji całego procesu magazynowania i możliwości wykorzystania czytników kodów kreskowych.

Opcje zapasow IBM Pracownicy

Zarządzaj problemami z zamówieniem, zwrotami, liczeniem, dostawami, kontrolą jakości i dostępnością produktów. Zarządzaj zapasami w magazynach i w punktach, aby uzyskać lepszą widoczność Optymalizacja zapasów pomaga magazynować odpowiedni poziom zapasów, aby spełnić Twoje wymagania.

Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer - czyli historia Windows 95

Stwórz schemat zaufanych dostawców i umow, aby wyeliminować kosztowne zakupy. W pełni zarządzaj pokwitowaniami, inspekcjami i płatnościami od dostawców.

Praca i oferty pracy w Praca.pl

Określ paramtery finansowe dotyczące składania ponownych zamówień, takie jak poziom zamówienia, czas realizacji dostawy i jednostka zamówienia pozycji magazynowych Zarządzanie zakupami Zarządzanie zamówieniami obsługuje wszystkie etapy zamówień w całym przedsiębiorstwie, w tym zakupy bezpośrednie i uzupełnianie zapasów.

Nasze rozwiązania w bezpieczny sposób przechowują informacje o zaufanych dostawcach, przyspieszając tym samym proces zakupuwy. Przypisz SLA do kontretnego zamówienia, 53 obrot kapitalowy opcji monitorować wydajność dostawcy.

Zarządzaj procesem zamówień, w tym uzyskiwanie ofert, zakup materiałów i usług, a następnie zarządzaj paragonami i fakturami. Zarządzanie kontraktami Zarządzanie umowami zapewnia pełne śledzenie zakupów, dzierżawy, najmu, gwarancji, kosztów, oprogramowania, wzorców umownych, umów blankietowych, czy dostosowanych pod konkretnego użytkowika.

Opcje zapasow IBM Pracownicy

Aby sprostać specyficznym potrzebom różnych branż, IBM oferuje rozwiązania pionowe zwane rozwiązaniami branżowymi, które rozszerzają podstawowe funkcje IBM Maximo. Więcej informacji znajduje się w zakładce branże.