Przejdź do treści

Wiele wskazuje na to, że posiedzenie państw G20 nie przyniesie żadnego przełomu w relacjach amerykańsko-chińskich. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tutaj głównie z gleby. Według MAE, rezerwy te mogą być w gestii trzech sektorów : samej branży paliwowej casus np. Tutaj wahania są mniejsze i dla krajów OECD wskaźnik wyliczony w oparciu o rezerwy strategiczne kształtował się na przestrzeni ostatnich trzech lat wokół poziomu 33 dni. Podawanie samych liczb w ujęciu baryłek może słabo przemawiać do wyobraźni, dlatego analitycy wymyślili lepszy sposób na odzwierciedlenie znaczenia posiadania rezerw.

Opcje zapasow ropy naftowej

Nie zmienia to faktu, że cena kruszcu nadal przekracza barierę na poziomie USD za uncję, a ubiegłotygodniowe pokonanie oporu w okolicach USD za uncję było wyraźnym sygnałem siły strony popytowej. Rozwój wydarzeń na globalnym rynku złota sprzyjał wzrostom cen tego kruszcu.

Znaczenie zapasów na rynku ropy naftowej | Obserwator Finansowy: ekonomia, debata, Polska, świat

Napięcia polityczne na Bliskim Wschodzie oraz niepewność dotycząca dalszego toku negocjacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami zwiększają atrakcyjność złota jako tzw.

Nie bez znaczenia dla tego rynku jest także scenariusz możliwych obniżek stóp procentowych, sugerowany przez Rezerwę Federalną. Chociaż Fed z obniżkami stóp prawdopodobnie nie będzie się śpieszył, to na uwagę zasługuje sam fakt, że niższe stopy nie są już abstrakcyjnym scenariuszem, lecz całkiem realną opcją. Sprzyja ona spadkowi wartości amerykańskiego dolara, a to pociąga za sobą wzrost cen złota.

Notowania złota — dane dzienne.

Jak wydobywana jest ropa naftowa i gaz w Polsce? - Fabryki w Polsce

Ponad osiemnaście miesięcy zajęło zapewnienie właściwej infrastruktury tym rezerwom i w efekcie 21 lipca r. Mimo ich strategicznego znaczenia, nie ulegają one silnym wahaniom, jak to ma miejsce w przypadku zapasów handlowych i dlatego rynek najprawdopodobniej woli bardziej przyglądać się tym drugim. Historia zapasów handlowych jest znacznie dłuższa i sięga r. Jednak przełomowym okazał się być r.

Rodzaje ropy naftowej

Przez ponad trzydzieści lat oscylowały one wokół poziomu mln baryłek. Następnie między r. Tak drastyczny wzrost zapasów ropy naftowej należy tłumaczyć dwoma wydarzeniami: rewolucją łupkową oraz przede wszystkim spadkiem cen ropy naftowej. Przypomnijmy, że między czerwcem r.

Nieoczekiwany wzrost zapasów ropy naftowej w USA

Przypadek USA jest szczególny, za sprawą wspomnianej rewolucji łupkowej. Niemniej w innych krajach mowa tutaj przede wszystkim o krajach OECD miał też miejsce silny wzrost zapasów.

Podawanie samych liczb w ujęciu baryłek może słabo przemawiać do wyobraźni, dlatego analitycy wymyślili lepszy sposób na odzwierciedlenie znaczenia posiadania rezerw. Otóż te ostatnie można mierzyć za pomocą długości czasu na jaki one wystarczają mierzonego w dniach, czyli days of forward cover. Ćwierć wieku temu omawiane zapasy wystarczały na pokrycie 55 dni.

Szybki wzrost cen ropy na początku XXI w. Załamanie się cen na przełomie lat i spowodowało wzrost wskaźnika powyżej 60 dni, a na początku bieżącej dekady ustabilizował się on na 58 dniach.

Opcje zapasow ropy naftowej

Dopiero na skutek wyżej omawianych procesów zachodzących w latach —omawiany wskaźnik wzrósł do ponad 64 dni, a w przypadku krajów europejskich należących do OECD, doświadczających systematycznego od połowy ubiegłej dekady spadku popytu na ropę, wskaźnik ten przekroczył granicę 70 dni. Przez ostatnie dwa lata sporo się zmieniło. Przede wszystkim nastąpiło odbicie cen ropy naftowej.

Zapasy ropy naftowej w USA znów budzą obawy

Średnia cena za r. W drugim kwartale r. To pole naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shellbyło kiedyś jednym z najbardziej produktywnych pól naftowych w Wielkiej Brytanii, ale większość odwiertów została od tego czasu wycofana z eksploatacji. Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest znaczna, chociaż w ostatnich latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI.

Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te spowodowane są przez podaż i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie.

Opcje zapasow ropy naftowej

Dla traderów interesujące może być reagowanie na spread różnicę w cenie tych dwóch futures. Popyt na ropę naftową wciąż rośnie.

Czy rośnie również podaż?

Bankier.pl na skróty

Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na najwyższym poziomie w historii. Ponadto nie wszystkie spółki aktywnie działające w tej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę.

Ostatecznie inwestorzy coraz częściej skupiają się na zrównoważonych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w tym czasie znacząco obniżyło swoje inwestycje w nowe pola naftowe. Zapasy ropy naftowej mimo to stale rosną, tak samo jak produkcja.

Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. Wiele tradycyjnych inwestycji w innych częściach światach zostało zaniechanych ze względu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w surową ropę są zagrożone również ze względu na bardziej surową politykę klimatyczną. Co w ostatnich latach miało wpływ na cenę ropy naftowej?

Opcje zapasow ropy naftowej

Międzynarodowa Agencja Energetyczna IEA jest przekonana, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak również uwagę na to, że na rynku istnieje obecnie wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie.