Przejdź do treści

Szczegółowe informacje: Powiadomienia push. Hide Library Button Ukryj przycisk Biblioteka Jeśli pasek nawigacji jest wyświetlany, dotknięcie przycisku Biblioteka w dolnym pasku nawigacji wywoła ten sam efekt, co dotknięcie przycisku Biblioteka w lewym górnym pasku nawigacji. Niestety ten magiczny przycisk nie pojawi się na każdej odwiedzanej przez Ciebie stronie. Podczas tworzenia folio upewnij się, że jako format obrazu wybrana jest opcja PDF. Wiele osób było wtedy zaskoczonych, ponieważ wydawało im się, że zdjęcia te zostały już dawno usunięte z ich urządzeń.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj maks. Podaj ten sam identyfikator Adobe ID, którego używasz do tworzenia folio dla danej aplikacji. Aby zapewnić jego niepowtarzalność, firma Apple zaleca użycie odwróconego formatu domeny com.

W celu uzyskania najlepszych wyników w zakresie udostępniania społecznościowego na Twitterze firma Adobe poleca użycie 32 lub mniej znaków.

Załóżmy np. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Apple dla deweloperów.

  • Co należy wiedzieć, zanim zacznie się zabawę nowym iPadem? | Oficjalny blog Kaspersky
  • Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych na iPadzie Możesz wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne na iPadzie za pośrednictwem iPhone'a wymagany system iOS 9 lub nowszy.
  • Opcja binarna Avis.
  • Opcje binarne Wygrane strategie

Exported Folio Wyeksportowane folio Jeśli jako typ aplikacji wybrano opcję Built-in Single Edition App Wbudowana aplikacja do obsługi pojedynczych wersjinależy wskazać plik. Aby utworzyć plik.

Więcej zasobów Korzystanie przez Apple z plików cookie W witrynach i usługach internetowych Apple mogą być używane tzw.

Zobacz Eksport dla przeglądarek pojedynczego folio. Zamiast wyeksportowanego pliku.

iPad – główne urządzenie biznesowe XXI wieku? Zobacz, co naprawdę potrafi tablet od Apple

Jeśli użytkownik dotknie pozycji Zasady prywatności, strona internetowa zostanie wyświetlona w przeglądarce wewnątrz aplikacji Optional Welcome Screen Opcjonalny ekran powitalny urządzenia — tylko wersja Enterprise, Ekran powitalny to przezroczysty widok WWW, który prezentuje treść HTML wybraną przez wydawcę. Taka zawartość HTML pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu przez klienta albo po pierwszym uruchomieniu po aktualizacji.

Na ekranie powitalnym można na przykład zachęcić użytkowników do utworzenia konta lub przejrzenia podglądu wydania, poprosić o zaakceptowanie warunków użytkowania albo udzielić podstawowych informacji o aplikacji.

Wskaż plik.

Jak handlowac szansa IQ dla poczatkujacych

Podczas tworzenia folio upewnij się, że jako format obrazu wybrana jest opcja PDF. Enable Favorites Włącz Ulubione Wybierz tę opcję, aby umożliwić użytkownikom oznaczanie ulubionych artykułów w aplikacji.

Po jej włączeniu w prawym górnym rogu paska nawigacji przeglądarki pojawi się ikona Ulubione. Opcja Ulubione nie jest jeszcze dostępna dla przeglądarki urządzenia iPhone. Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars Włącz automatyczne ukrywanie pasków przewijania folio Domyślnie po prawej stronie artykułów w folio wyświetlany jest pasek przewijania o szerokości 6 pikseli. Jeśli wybierzesz tę opcję, pasek przewijania pojawi się tylko podczas przewijania przez użytkownika w danym artykule.

Always Open Background Downloaded Issue Zawsze otwieraj wydanie pobrane w tle Jeśli opcja ta jest zaznaczona, folia pobrane w tle od ostatniej sesji są otwierane wraz z uruchomieniem aplikacji.

Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, ostatnio przeglądanie folio zostanie otwarte w miejscu, w którym przerwano czytanie. Ta opcja jest szczególnie użyteczna w przypadku dzienników i tygodników.

Enable Left and Right Hot Zone Navigation Włącz nawigację po za pomocą lewych i prawych stref aktywnych W przypadku wybrania tej opcji po obu stronach artykułu lub strony, jeśli artykuł można przewijać wyłącznie w poziomie pojawią się niewidoczne strefy aktywne.

Dotknięcie strefy aktywnej powoduje przejście do poprzedniego lub następnego artykułu. Strefy aktywne są szczególnie przydatne w Handel do opcji iPada nakładek pełnoekranowych, takich jak pokazy slajdów. Strefy aktywne są włączone dla przeglądarek iPad i iPhone. Jeśli w strefie aktywnej pojawi się przycisk, dotknięcie strefy aktywuje go. W przypadku innych nakładek, które pojawią się w obszarze strefy aktywnej, dotknięcie danego obszaru spowoduje tylko uruchomienie strefy aktywnej.

Dotknięcie jakiegokolwiek obszaru poza strefami aktywnymi nie będzie skutkować wyświetleniem pasków nawigacji. Przyciski mają priorytet nad strefami aktywnymi widoku folio, strefy aktywne widoku folio mają priorytet nad lewą i prawą strefą, a strefy aktywne widoku folio mają priorytet nad wszelkimi nakładkami, które nie są przyciskami. Hide Top Navigation Bar in Folio View Ukryj górny pasek nawigacji w widoku folio W przypadku zaznaczenia tej opcji dotknięcie artykułu przez użytkownika powoduje wyświetlenie tylko dolnego paska nawigacji.

Dzięki temu wydawcy mogą utworzyć niestandardowy pasek nawigacji na wszystkich stronach artykułów w celu ułatwienia przeglądania zawartości folio. Enable Auto Folio Archiving Włącz automatyczną archiwizację folio Wybór tej opcji włącza automatyczne archiwizowanie folio, gdy klient pobierze maksymalną liczbę dozwolonych folio. Wskaż, czy archiwizacja ma być domyślnie włączona. Klienci mogą użyć ustawień urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną archiwizację.

Handel opcjami

Określ również maksymalną liczbę folio pobranych od 6 do 90 dla twojej aplikacji przeglądarki. Gdy zostanie osiągnięta liczba progowa, najwcześniejszej zaktualizowane folio zostaną automatycznie zarchiwizowane. Klienci nie mogą zmienić liczby progowej. Klienci mogą ponownie pobrać każde zarchiwizowane folio.

Korzystanie przez Apple z plików cookie

Enable Caching of Library Information Włącz przechowywanie danych biblioteki w pamięci podręcznej Wybierz tę opcję, aby przechowywać dane folio — takie, jak jego cena — w pamięci podręcznej. Włączenie tej funkcji zaowocuje zwiększeniem wydajności w aplikacjach z dużymi bibliotekami, ponieważ przeglądarka nie będzie kontaktować się z serwerem Apple przy każdej próbie wczytania biblioteki.

Należy jednak pamiętać, że po wybraniu tej opcji folio może zawierać nieaktualne dane. Na przykład — jeśli wybierzesz tę opcję i zmienisz cenę detaliczną folio, w bibliotece będą wyświetlane nieprawidłowe informacje. Ta opcja jest obecnie dostępna wyłącznie w aplikacjach oferowanych w ramach subskrypcji.

Ostrzeżenie o ryzyku dla opcji giełdowych Opcja jest sklasyfikowana jako produkt czerwony, ponieważ postrzega się ją jako złożony produkt inwestycyjny o wysokim ryzyku. Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produktów zielonych, żółtych lub czerwonych, w zależności od złożoności produktu i ryzyka z nim związanego. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj Opcje pociągają za sobą ryzyko i nie są odpowiednim instrumentem dla wszystkich inwestorów, ponieważ szczególne czynniki ryzyka związane z handlem opcjami mogą narazić inwestorów na gwałtowne i znaczne straty. Przed zakupem lub sprzedażą opcji inwestorzy muszą przeczytać dokument poświęcony charakterystyce i czynnikom ryzyka opcji ustandaryzowanychczyli dokument objaśniający opcje ODD, options disclosure document.

Jeśli biblioteka niestandardowa zapewnia inną możliwość logowania, można ukryć przycisk Zaloguj się. Hide Folio Update Prompt Ukryj monit o aktualizację folio Zaznaczenie tej opcji powoduje, że gdy użytkownik dotknie obrazu okładki w bibliotece, aktualizacja folio zostanie pobrana i zastosowana bez pytania użytkownika, czy chce ją zaakceptować, czy pominąć.

Przykładem zastosowania tej opcji może być aplikacja sprzedażowa, przeznaczona dla pracowników handlowych, którzy muszą zawsze mieć najnowszą wersję zawartości.

Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych na iPadzie

Jeśli użytkownik korzysta z połączenia WiFi, aktualizacja folio jest konieczna, aby można je było wyświetlić. W przypadku połączeń przez sieci komórkowe aktualizacja folio jest opcjonalna. Jeśli nie ma połączenia z siecią, użytkownicy mogą nadal wyświetlić starszą wersję folio.

Jeśli folio zostanie zaktualizowane w chwili, gdy użytkownik je przegląda, aplikacja wyświetli monit o aktualizację. Przycisk ten można ukryć. Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch Przy pierwszym uruchomieniu automatyczne pobierz najnowsze folio, do którego użytkownik ma uprawnienia Jeśli opcja ta jest zaznaczona, ostatnie folio z dostępnymi uprawnieniami zostaje pobrane automatycznie przy uruchamianiu aplikacji.

Użyj narzędzia Account Administration Zarządzanie kontemaby bezpłatnie udostępnić ostatnio wydane folio komercyjne użytkownikom, którzy po raz pierwszy pobierają aplikację.

Opcja ta działa tylko w przypadku aplikacji obejmujących zawartość komercyjną. W przypadku wyłączenia opcji automatycznego otwierania użytkownicy zobaczą pobierane folio w bibliotece, jednak aby je otworzyć, należy dotknąć obrazu jego okładki. W ten sposób wydawca może umieścić na banerze komunikat informujący początkujących czytelników o tym, że pobierają bezpłatne folio. Określ 9-cyfrowe ID własnej aplikacji. Aby uzyskać ID aplikacji, zaloguj się do serwisu itunesconnect. Show Analytics Opt-in Dialog Pokaż okno dialogowe zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych Jeśli wybierzesz tę opcję, Twoi klienci będą mogli wyłączyć funkcję śledzenia danych.

Mogą oni użyć ustawień biblioteki w aplikacji przeglądarki w celu włączenia śledzenia danych w dowolnym momencie. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku regionów, w których wydawca jest zobowiązany do umożliwienia użytkownikom wyłączenia funkcji śledzenia danych. Aby edytować tekst wyświetlany domyślnie, wybierz opcję Use Customized Strings Handel do opcji iPada tekstu niestandardowegoa następnie pobierz i edytuj wartości w polach Analytics Opt-In Dialog Title Tytuł okna dialogowego zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych oraz Analytics Opt-In Dialog Text Tekst okna dialogowego zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych.

How to multitask with Split View on your iPad — Apple Support

Jeśli zaznaczysz tę opcję, nie możesz określić niestandardowej biblioteki. Supported Languages Obsługiwane języki Serwis iTunes wyświetla wersje językowe, w których dostępna jest aplikacja przeglądarki. Interfejs przeglądarki jest tłumaczony na wiele języków, jednak zawartość folio prawdopodobnie nie. Należy wybrać co najmniej jedną wersję językową, w której dostępna będzie przeglądarka. Use Customized Strings Użyj dostosowanych ciągów Możesz dostosować wszystkie ciągi znaków stosowane w przeglądarce, we wszystkich wersjach językowych.

Możesz m. Entitlement Details Szczegółowe informacje o uprawnieniu — tylko wersja Enterprise Po wybraniu jednej z opcji uprawnień dla danego typu przeglądarki wyświetlane są następujące opcje: Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfigurowaniu własnego serwera uprawnień, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją API dotyczącą bezpośrednich uprawnień lub skontaktuj z przedstawicielem firmy Adobe.

Opcje handlowe w Chennai

Tego samego identyfikatora można użyć do wielu aplikacji. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe, aby uzyskać informacje na temat identyfikatora Integrator ID. Pozostaw to pole puste, aby wyłączyć przycisk subskrypcji drukowanej w przeglądarce. Zalecamy zaznaczenie tej opcji. Entitlement Banner Enabled Włączony baner uprawnień Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać baner subskrypcji w pełnej szerokości w bibliotece przeglądarki zamiast na płytce subskrypcji.

Jeśli opcja ta nie jest wybrana, w bibliotece wyświetlana jest tylko płytka subskrypcji. Za każdym razem, gdy odwiedzasz ulubioną kawiarnię lub centrum handlowe, Twój tablet łączy się z dostępnymi sieciami i pobiera najnowsze aktualizacje. Dzięki temu jesteś cały czas online. Niestety przestępcy często tworzą fałszywe sieci Wi-Fi o takich samych nazwach, aby oszukać nieświadomych ludzi i ukraść ich dane.

Z tego powodu należy tak skonfigurować swój tablet, aby za każdym razem, gdy będzie chciał łączyć się z dostępnymi sieciami Wi-Fi, wymagał potwierdzenia. Łącząc się z publicznymi sieciami Wi-Fi, warto jednak zachować ostrożność i nigdy nie przeprowadzać operacji finansowych.

Mozliwosci handlowe kurtki

Garść informacji o serwisie iCloud Jeśli chodzi o ustawienia serwisu iCloud, trzeba wiedzieć o dwóch ważnych sprawach. Przede wszystkim można tu sprawdzić, jakie dane Handel do opcji iPada domyślnie synchronizowane z chmurą Apple.

Pamiętasz historię wycieku intymnych zdjęć gwiazd? Wiele osób było wtedy zaskoczonych, ponieważ wydawało im się, że zdjęcia te zostały już dawno usunięte z ich urządzeń. Problem w tym, że usuwanie zdjęć na urządzeniu nic nie da, jeśli sprzęt automatycznie tworzy kopię obrazów w Apple iCloud. Dlatego zachęcamy, aby sprawdzić, co dokładnie jest zapisywane w chmurze: notatki, kontakty, dokumenty, zdjęcia oraz wiele innych. Jeżeli nie chcesz, aby coś było przechowywane w pamięci, lub chcesz usunąć jakieś pliki na zawsze, upewnij się, że urządzenie nie wysyła niczego na serwery Apple.

W ustawieniach iCloud znajduje się też funkcja Znajdź mój iPad. Zalecamy uruchomienie tej usługi na wszelki wypadek — może okazać się bardzo przydatna. Jeżeli urządzenie zgubi się gdzieś w domu, szybko je zlokalizujesz za pomocą dźwięku. Jeśli nie wiesz, czy iPad został w pracy, czy u znajomych, sprawdź to przy użyciu usługi lokalizacyjnej.

Funkcji tej można także użyć do usuwania wszystkich osobistych danych, jeśli urządzenie zostanie skradzione. Ponadto możesz zastosować pewne ograniczenia, które znajdują się w opcji Znajdź mój iPad i Prywatność.

Jak można dodatkowo zabezpieczyć Apple ID? Odpowiedź jest prosta: włączając dwuetapową weryfikację. Dzięki temu każdy, kto będzie próbował wykorzystać Twój Apple ID, konto w serwisie iCloud lub Twoje dane do zakupów w iTunes Store, App Store czy iBook Store, będzie musiał wprowadzić hasło oraz 4-cyfrowy kod weryfikacyjny. W tym artykule wyjaśnialiśmyjak włączyć dwustopniową weryfikację dla urządzeń z systemem iOS.

Jak bezpiecznie korzystać z Safari oraz innych mobilnych przeglądarek? Każdy właściciel nowoczesnych gadżetów musi regularnie wybierać pomiędzy łatwością użytkowania a bezpieczeństwem.

W przypadku iPada, iPhone'a lub iPoda touch należy w menu Ustawienia wybrać opcję Safari, a następnie przejść do sekcji Pliki cookie.

Tworzenie aplikacji DPS dla urządzeń iPad i iPhone

Instrukcje dotyczące wyłączania obsługi plików cookie w innych przeglądarkach znajdują się w stosownej dokumentacji. Pliki cookie są stosowane w witrynach Apple, wyłączenie ich obsługi może zatem uniemożliwić korzystanie z pewnych części tych witryn. W witrynach i usługach internetowych Apple są stosowane pliki cookie należące do następujących kategorii: Kategoria 1 — niezbędne pliki cookie Pliki te są niezbędne do przeglądania witryn Apple i korzystania z ich funkcji.

Bez nich nie będą działać takie funkcje, jak koszyki na zakupy i elektroniczna obsługa płatności. Kategoria 2 — pliki cookie poprawiające wydajność Pliki te zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta witryn Apple, na przykład które strony odwiedza najczęściej.

Udostępnij wpis na Twitter 4 maja Premiera systemu iPadOS jest wyraźnym sygnałem, że Apple jako producent najpopularniejszego tabletu na świecie w polityce sprzedażowej wyraźnie skręca w kierunku rozwiązań dla biznesu. Jak to się zaczęło? Wtedy skończyło się na górnolotnej wizji, która ostatecznie zderzyła się ograniczeniami technologicznymi. Właśnie przez pryzmat trochę większego smartfona pozwalającego na wygodniejsze przeglądanie zdjęć, stron internetowych czy filmów na YouTube patrzyliśmy wtedy na iPada. Premiera iPada firmy Apple.