Przejdź do treści

Z kolei na korzyść OFE przemawiają: - możliwość dywersyfikacji źródeł dochodu emerytalnego dzięki oparciu jego części o rynek kapitałowy, - potencjał osiągania wyższych stóp zwrotu ale przy sporej zmienności , - historyczna średnioroczna stopa zwrotu z lat na poziomie ok. Decyzja nie jest nieodwołalna — w r.

W moim przypadku oszczędności zgromadzone w OFE są niewielkie.

Opcje handlowe do dochodu emerytalnego

Tak samo jest zresztą w przypadku większości Polaków, bo średnia wartość kapitału zgromadzonego w OFE to około 10 tys. Nie wpływa to istotnie na wielkość emerytury. Co do czekającej nas decyzji — ustawa niby likwiduje OFE, ale tak naprawdę przekształca je w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które będą działały niby w ramach systemu Indywidualnych Kont Emerytalnych.

Opcje handlowe do dochodu emerytalnego

Nie będą to jednak dotychczasowe IKE, które były opakowaniem dla różnorakich produktów. W ramach IKE można było założyć rachunek, maklerski podpisać umowę z towarzystwem funduszy inwestycyjnych czy założyć lokatę w banku.

Opcje handlowe do dochodu emerytalnego

Tutaj jest się skazanym na fundusze inwestycyjne, które mają narzuconą z góry politykę inwestycyjną. Zakłada ona inwestowanie większości środków w akcje polskich spółek.

Opcje handlowe do dochodu emerytalnego

W przypadku IKE z rachunkiem maklerskim istniała opcja inwestowania na zagranicznych giełdach albo wykorzystania notowanych na warszawskim parkiecie ETF-ów zagraniczne indeksy giełdy niemieckiej i amerykańskiej. Teraz takiej zagranicznej dywersyfikacji właściwie nie będzie. Przeniesienie pieniędzy do IKE to jakaś forma dywersyfikacji, pozwalająca uniezależnić część emerytury od ewentualnych problemów ZUS-u, ale już nie od problemów polskiej gospodarki i polskiej demografii.

Opcje handlowe do dochodu emerytalnego

Jeżeli z polskiej giełdy kapitał zacznie znikać, to nasze oszczędności również to odczują. Z mojej perspektywy ważniejsze od tego, co zrobię ze swoją składką na OFE, jest to, w jaki sposób dodatkowo zabezpieczam swoją emeryturę. Aleksander Łaszek: Wypłata Rzecznik Müller mówił w czwartek, że zachowanie limitu składek ZUS może skutkować pojawieniem się niewielkiego deficytu w przyszłorocznym budżecie.

Jak obliczyć emeryturę?