Przejdź do treści

Dziękuję za rozmowę. Należy dodać, że UniCredit czy jego spółka córka — Pekao SA, wcale nie są beneficjentami kontraktów opcyjnych.

Zaczęły mnożyć się doniesienia, że w polskich przedsiębiorstwach całkiem nieoczekiwanie mogą ujawnić się dziury finansowe, powstałe wskutek nieumiejętnego zabezpieczania kontraktów lub czystej spekulacji na instrumentach finansowych… — Przez wiele lat zawodowo zajmowałem się prowadzeniem negocjacji z bankami. Jako profesjonalista oceniam, że sytuacja jest niezwykle poważna, a dotychczasowe doniesienia mogą stanowić jedynie wierzchołek góry lodowej.

Nominalna wartość portfeli opcji finansowych w bankach może być znacznie większa, niż sobie wyobrażamy. Chodzi nie tylko o opcje walutowe.

Opcje giełdowe: czas na zyski!

Do czego służą umowy opcji walutowych? Jest to narzędzie wymiany dóbr, stare jak nasza cywilizacja. Liczy na to, że nazajutrz spłacimy dług, a i przekażemy dalej, że sprzedawca to swój człowiek. Inny przykład… chociażby państwo wystawia opcję finansową, gwarantując minimalne ceny płodów rolnych.

Dzięki temu dba o rolnika, zapewnia stabilne zaopatrzenie w żywność i unika nadmiernej fluktuacji cen. Jeśli wzięła pani kredyt hipoteczny z możliwością przewalutowania, to umowa ta zawiera opcję walutową połączoną z opcją zmiany stóp procentowych kredytu, odpowiadającej innej walucie. Wracając do obecnej sytuacji na rynkach finansowych, załóżmy, że jest pani polskim przedsiębiorcą eksporterem i spodziewa się pani dużej płatności w euro za 3 miesiące.

Royal Bank of Canada (RBC) kod SWIFT - numer SWIFT/BIC dla Kanada

Jednocześnie boi się pani, że w tym czasie złotówka zyska na wartości, a w konsekwencji otrzymana kwota zostanie pomniejszona wskutek niekorzystnej wymiany z euro. Co pani robi? Otóż, zabezpiecza się, kupując opcję walutową, która daje pani prawo do sprzedaży pewnej kwoty euro po obecnej cenie w określonym terminie, dzięki czemu nie poniesie pani strat w razie umocnienia złotówki.

Problem polega jednak na tym, że banki z jednej strony sprzedawały przedsiębiorstwom opcje zabezpieczające przed umocnieniem złotówki, a z drugiej strony — opcje korzystne w razie osłabienia złotówki. Brzmi jak paradoks? Przedstawiciel banku oferował przedsiębiorcy opcje zabezpieczające przed umocnieniem złotówki np. W mediach do niedawna zgodnie głoszono, że złotówka będzie zyskiwać na wartości w długim okresie, a prawdopodobieństwo zmiany trendu określano jako nieznaczne.

Przy takich podwójnych transakcjach bank mógł obniżyć lub zrezygnować z opłaty za wystawioną opcję.

Opcje walutowe to czysta spekulacja

Problem dla przedsiębiorców pojawił się w momencie, gdy rynek poszedł w drugą stronę — złotówka zamiast umacniać się, zaczęła szybko tracić na wartości. Okazało się, że przedsiębiorca musi bankowi spłacić zobowiązanie, które podjął, wystawiając opcję. Jeśli suma opcji na zwyżkę wynosiła milion euro, a na zniżkę — 10 mln euro, to w wielu przypadkach bank sprzedał przedsiębiorcy coś, co miało ujemną wartość i w gruncie rzeczy to bank, a nie przedsiębiorca winien zapłacić za wystawioną opcję.

Wymagania dotyczace transakcji opcji RBC System handlowy Zeromq.

Czy zawieranie umów Wymagania dotyczace transakcji opcji RBC asymetrycznych ma jakikolwiek sens dla przedsiębiorstwa?

Z podobną sytuacją mamy do czynienia we Włoszech.

Wymagania dotyczace transakcji opcji RBC Definicja strategii marketingowej dywersyfikacji

Na przykład producent butów kupował od banku opcje asymetryczne w sytuacji, gdy prawdopodobieństwo, że straci, sięgało nawet 90 procent. Nawiasem mówiąc — wprowadzenie w Polsce euro wcale nie zabezpieczy nas przed tego typu nadużyciami.

Wymagania dotyczace transakcji opcji RBC Opcje Marketingowe

We Włoszech mamy euro od kilku lat, a straty na opcjach spowodowane były zmianami stóp procentowych. To dlaczego przedsiębiorcy kupowali te instrumenty?

Raport bieżący nr 21 (2013)

We Włoszech nagrano pracowników UniCredit podczas zawierania transakcji. Nagranie dowodzi, że nie poinformowali klienta o ryzyku, jakie łączyło się z nabyciem instrumentu finansowego, wręcz odwrotnie — uzależniali przyznanie kredytu od nabycia instrumentu zabezpieczającego.

Po ujawnieniu nagrania włoscy przedsiębiorcy jeden po drugim wygrywają procesy z UniCredit o duże odszkodowania.

Wymagania dotyczace transakcji opcji RBC System handlowy byka

Należy dodać, że UniCredit czy jego spółka córka — Pekao SA, wcale nie są beneficjentami kontraktów opcyjnych. One też poniosą straty. Banki inwestycyjne, jak JP Morgan, znakomicie znają sytuację na rynku instrumentów finansowych i to one będą ostatecznym beneficjentem załamania rynku opcji walutowych w Polsce, podczas gdy rodzime banki i przedsiębiorcy poniosą straty.

Wymagania dotyczace transakcji opcji RBC Warianty binarne FMA.

To, czego nie będzie w stanie zapłacić polski przedsiębiorca w wyniku zawarcia kontraktów na asymetryczne opcje finansowe i poniesionych strat, przeniesie się do rachunku wyników banków. Co więcej — banki, które według prawa bankowego miały obowiązek zamykać swoje pozycje na opcjach finansowych tj. Na rynku polskim funkcję pośrednika pełni choćby Pekao SA.

Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że bank, który wdał się w asymetryczne transakcje, nie wykazał się profesjonalizmem, wyobraźnią i wiedzą finansową i dlatego dzisiaj dzieli ryzyko i straty z przedsiębiorcami, którym sprzedał opcje finansowe.

Czy obawa, że opcje mogą uderzyć w polskie przedsiębiorstwa i banki, bierze się wyłącznie z osłabienia polskiej waluty?

Wymagania dotyczace transakcji opcji RBC Skorzystaj z opcji udostepniania oplat

Wymagania dotyczace transakcji opcji RBC mamy do czynienia z dużymi wahaniami zarówno kursów walut, jak i stóp procentowych. Przedsiębiorstwa zabezpieczały się za poradą banków także przeciw temu ryzyku. Umowom opcji często towarzyszy mechanizm, który nazwano stop loss zatrzymaj straty.

W uproszczeniu oznacza on, że jeśli spadek procentowy jednej waluty w relacji do innej przekracza pewną wielkość procentową, to następuje zamknięcie opcji.