Przejdź do treści

W drugim wariancie może nastąpić wpłata waluty na konto, a następnie jednostka zrealizuje przelew z tytułu spłaty zobowiązań według kursu, jaki jednostka przyjęła do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego. Specyfikę tego instrumentu finansowego tłumaczy sama geneza słowa opcja - w łacinie optio znaczy prawo, ale nie obowiązek. Premia, którą importer zapłacił za opcję, pozostaje na koncie krótkoterminowych aktywów finansowych do czasu rozliczenia transakcji, tj.

Opcje transakcji

Osobny artykuł: Kryzys opcji walutowych w Polsce. Podczas kryzysu finansowego w roku liczne polskie przedsiębiorstwa popadły w trudności finansowe na skutek nieudanej inwestycji w opcje walutowe.

Opcje transakcji

Przedsiębiorstwo stawało się nabywcą opcji typu Put i jednocześnie wystawcą opcji typu Call. Opcja Call, w większości wypadków, opiewała na 2 Opcje transakcji większą pozycję niż opcja Opcje transakcji [1].

Opcje transakcji

Silne osłabienie złotego spowodowało, że inwestorzy ponieśli straty, co w niektórych przypadkach doprowadziło ich do upadłości m. Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała, że negatywna wycena z tytułu zaangażowania przedsiębiorstw w opcje walutowe osiągnęła w kwietniu około 4,5 mld zł i była o połowę niższa niż w lutym.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info pekao. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD pekao.

Komisja zastrzegła jednak, że kwoty tej nie można utożsamiać ze stratami firm [7]. W lutym r. Wiele firm rozważało wejście na drogę sądową w celu unieważnienia umów na opcje [9].

Opcje transakcji

Na drogę sądową przeciwko ING wystąpiła m. Huta Batory [10].

Opcje transakcji

Niektóre firmy zerwały umowy opcyjne, decydując się na zapłatę kar umownych, które wliczyły w koszty podatkowe [12]. W Sejmie zostały złożone cztery konkurencyjne projekty uregulowania problemu opcji walutowych drogą ustawową: projekt rządowy [13] oraz trzy projekty poselskie, złożone przez posłów PiS [14]PSL [15] i SLD [16].

Webinar: Opanuj opcje - Część I, wstęp do opcji giełdowych

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie wszczęła śledztwo wobec Banku Millennium w sprawie o popełnienie przestępstwa oszustwa art.