Przejdź do treści

Strona główna Wycena opcji Przy zawieraniu jakichkolwiek transakcji, czy to handlowych czy na rynkach finansowych, kluczową kwestią jest cena, po której transakcja zostanie zawarta. Aby utrzymać niezależność pozycji od kierunku posługujemy się tutaj sumaryczną kalkulacją delta całej pozycji, gdyż ten grecki współczynnik opisuje zależność ceny opcji od zmiany ceny instrumentu bazowego. Zależność tą przedstawimy na przykładzie opartym na opcjach na indeks WIG Jeszcze innym wyjściem jest taka modyfikacja modelu, w której parametr przestaje być stały są to modele stochastycznej zmienności. Co więcej jeżeli indeks ruszy się w górę to można wtedy stosunkowo tanio wyeliminować obszar straty w przypadku spadku na części z putów licząc że jeżeli spadnie z powrotem to stosunkowo tanio wyeliminujemy obszar straty na części z calli i możemy przy odrobinie szczęscia cały wykres "zlewitować".

System handlowy koszyka T101 System

Jeszcze innym wyjściem jest taka modyfikacja modelu, w której parametr przestaje być stały są to modele stochastycznej zmienności. Uwaga Z punktu widzenia praktyka można zapytać: po co szukaćprzecież na rynku mamy ceny opcji kupna i sprzedaży zadane przez prawo popytu i podaży na rynku.

Wysoki wygrany system handlowy

Do handlowania tymi opcjami nie trzeba znać. To prawda, ale mając mamy dobrze opisany model cen i model rynku. Wtedy potrafimy wyceniać opcje egzotyczne i opcje tworzone na żądanie, których ceny nie są dostępne na rynku w każdej chwili, gdyż nie są to instrumenty płynne dokładniej, możemy wtedy Strategia rozkladu czasu opcji procedury, najczęściej przybliżone, konstruowane w celu wyceny opcji egzotycznych, patrz Ponadto znajomość współczynnika zmienności jest niezbędna do konstruowania portfeli zabezpieczających.

Warto podkreślić, że procedura znajdowania wielkości implikowanych była możliwa, gdyż znaliśmy jawny wzór na ceny opcji i mogliśmy go odwrócić.

10. Wycena i zabezpieczenie w modelu Blacka-Scholesa

Stąd widać jak ważne są w tym modelu rynku który konstruujemy jawne wzory na ceny instrumentów którymi handlujemy. Opcje na instrument bazowy płacący dywidendy.

Postawa handlowa strategii

Opcje walutowe Rozważymy teraz opcje na akcje płacące dywidendy wzór Mertona z roku Zaczniemy od rozumowania nieformalnego.

Niech akcja o cenie równej płaci dywidendę z ciągłą stopą w skali roku, proporcjonalną do poziomu ceny sensowność takiego spojrzenia uzasadnili Samuelson [Sam] oraz Samuelson i Merton [Sam-M], jest stałą.

Wypłata dywidendy powoduje spadek ceny akcji część wartości idzie na dywidendę. Zatem jeśli cena akcji wzrośnie z do.