Przejdź do treści

Przyczyną spadku sprzedaży jest zwiększająca się na rynku liczba firm oferujących takie same produkty w konkurencyjnych cenach. Determinanty dywersyfikacji. Dywersyfikacja wertykalna —zwana również dywersyfikacją pionową, oznacza objęcie działalności dwóch faz: poprzedzającej oraz następną w stosunku do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa. Rajzer , s. Strategia ta umożliwia zmniejszenie zależności pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami.

Sygnaly handlowe MT5.

Działalność firmy opiera się na gałęzi przemysłu spożywczego, dlatego jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, grożąca nawet upadkiem przedsiębiorstwa. Przyczyną spadku sprzedaży jest zwiększająca się na rynku liczba firm oferujących takie same produkty w konkurencyjnych cenach.

BEZPIECZENSTWO BONUSOW BEZPIECZENSTWA OPCJE

Podejmowane działania marketingowe i promocyjne nie przyniosły pożądanych rezultatów. Podjęto więc decyzję o dywersyfikacji przedmiotu działalności firmy w celu zwiększenia sprzedaży i konkurencyjności firmy oraz uzyskania niezależności finansowej od jednej grupy docelowej — klientów przemysłu spożywczego.

Jakie sa wskazniki handlowe

Głównym celem jest zmniejszenie ryzyka upadku jednostki poprzez urozmaicenie źródeł przychodów. W tym przypadku zostanie zastosowana dywersyfikacja koncentryczna, polegająca na rozszerzeniu produkcji o wyroby dla innej gałęzi przemysłu niż dotychczas, ale przy zastosowaniu powiązań technologicznych i logistycznych oraz obsługiwanego rynku.

  1. Dywersyfikacja - definicja, strategia, rodzaje
  2. Черный экран.
  3. System marketingu handlowego
  4. Его глаза не отрывались от губ Клушара.

Dywersyfikacja to działanie polegające na urozmaiceniu asortymentu produkcji czy usług, mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego zprowadzeniem działalności w obrębie jednej branży. Głównym celem dywersyfikacji jest możliwość wyrównania strat poniesionych w jednej z gałęzi działalności firmy zyskiem Wady strategii koncentrycznej dywersyfikacji w innej.

Dywersyfikacja ma wiele zalet: zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności poprzez urozmaicenie źródeł przychodów, powoduje, że likwidacja jednej z grup produktów czy usług nie ma wpływu na stabilność firmy w tak wielkim stopniu jak w wypadku jednej grupy, zwiększa konkurencyjność firmy. Główne rodzaje dywersyfikacji to: horyzontalna — działalność firmy zostaje rozszerzona o wytwarzanie produktów usług niewykraczających poza branże, w których przedsiębiorstwo działa obecnie, wertykalna — produkcja zostaje rozszerzona o działanie stanowiące fazę następną bądź poprzednią obecnej działalności np.

Handlowe sygnaly centralne