Przejdź do treści

Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S. Kalkulacja została dokonana na dzień

Wpłat możesz dokonać zarówno w banknotach, jak i bilonie, w złotych polskich oraz wybranych walutach dostępnych w ING Banku Śląskim.

Co zyskujesz? Księgowanie natychmiast po zdeponowaniu środków lub w kolejnym dniu roboczym. Dostępność urządzeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zakres transakcji opcji ekspertow

Księgowanie wpłat zamkniętych w oparciu o Bankowy Dowód Wpłaty wyposażony w kod 2D, który zapewnia automatyczne i bezbłędne przenoszenie wszystkich informacji na wyciąg bankowy. Usprawnienie obrotu gotówkowego. Możliwość skorzystania ze wrzutni w całym kraju - wyszukaj wrzutnię najbliżej siedziby twojej firmy.

Obciazenia opcji udostepniania Wielkiej Brytanii

Wpłata zamknięta z opcją odbioru gotówki w siedzibie firmy Oferujemy możliwość skorzystania z odbioru gotówki bezpośrednio z siedziby Państwa firmy przez wyspecjalizowaną firmę transpotową Bank na stałe współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami. Pełna odpowiedzialność banku za gotówkę od momentu jej odbioru do momentu uznania rachunku klienta kwotą wpłaty. Odbieramy gotówkę z siedziby firmy na własne ryzyko.

Kalkulacja została dokonana na dzień Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy nie ukończyli 65 roku życia oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wnioskowania, nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku, zadeklarują przelew dochodu w wysokości min zł netto na swój ROR w Banku, wskażą Bank jako uprawnionego do świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Pożyczkobiorcy, wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Bank danych kontaktowych w celu przekazywania przez Bank informacji dotyczących produktów i usług firm współpracujących z Bankiem.

Możliwość automatyzacji procesu księgowania wpłat poprzez możliwość skorzystania z bankowego dowodu wpłaty z kodem dwuwymiarowym 2D. Wypłaty Wypłata zamknięta z opcją dostarczenia gotówki do siedziby firmy Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej przeznaczone Opcje konta gotowkowego Handel głównie dla firm prowadzących działalność silnie opartą o rozliczenia bezpośrednie w formie gotówkowej.

Starozytny system handlu manipulacja

Oferujemy możliwość skorzystania z usługi wypłat zamkniętych dostarczanych bezpośrednio do Państwa placówki przez wyspecjalizowaną firmę transportową. Zlecenia dostarczenia wypłaty zamkniętej składane są poprzez system bankowości interentowej ING Business.

Zalety oferty

Zamawiając wypłatę zamkniętą, mogą Państwo podać tylko jej kwotę lub też wypełnić specyfikację i szczegółowo zdefiniować zapotrzebowanie na gotówkę i poszczególne nominały. Mogą Państwo elastycznie zarządzać terminami dostarczania wypłat zamkniętych do wskazanej placówki Państwa firmy.

Zlecenia wypłat gotówki dla konkretnej osoby przekażesz w bankowości internetowej ING Business. Wypłaty w walutach obcych są możliwe tylko w oddziałach.