Przejdź do treści

Nieuwenhuys, R. Malewicz, G. Lema

Lekcja przyszlosci i opcjonalnych filmow

Czym możemy podróżować? Jest to wszechstronny projekt, rozwijający zarówno kluczowe kompetencje przyszłości logiczne myślenie, rozumienie zjawisk, wnioskowaniejak i kompetencje społeczne twórcze myślenie, praca w grupie, komunikacja z innymi.

Projekt jest dedykowany nauczycielom techniki w klasach IV. W ramach projektu zrealizujesz cykl 4 scenariuszy lekcji.

Lekcja przyszlosci i opcjonalnych filmow

Realizacja większości konspektów zajęć przypada na dwie jednostki lekcyjne. Kreatywne lekcje oparte na naukowych doświadczeniach Dzięki projektowi rozwiniesz manualne umiejętności uczniów i ich wyobraźnię przestrzenną.

Lekcja przyszlosci i opcjonalnych filmow

Podczas zajęć skorzystasz z gotowych pomysłów z projektowania i konstruowania. Z łatwo dostępnych materiałów papier, bibuła, tektura itp. W ramach projektu otrzymasz bezpłatny zestaw edukacyjny.

Lekcja przyszlosci i opcjonalnych filmow

Dzięki zawartym w nim materiałom pomocniczym przeprowadzisz niezapomniane lekcje z techniki! Jeszcze żadne zajęcia nie przyniosły dzieciom tyle radości i pozytywnych emocji.

Lekcja przyszlosci i opcjonalnych filmow

Zafascynowane buzie, iskry w oczach i ogromne uśmiechy to rezultat zajęć przeprowadzonych wg scenariusza.