Przejdź do treści

Marketing w Twojej firmie tworzą nie ci, którzy zaplanowali ostatnią kampanię reklamową i wrzucili ją w prasę czy do telewizji. Moduł Sprzedaż i marketing ułatwia także sprzedawcy tworzenie ofert, tworzenie i śledzenie akcji marketingowych i raportowanie działań oraz sprzedaży pracowników i odbiorców. Procesy biznesowe Na poniższej ilustracji przedstawiono przepływ procesu biznesowego dla modułu Sprzedaż i marketing.

Przyszle transakcje i marketing

W tym ujęciu wszystko kręci się wokół sprzedaży. Trochę się pozmieniało na tych targach.

deco-bello.plk - deco-bello.pling. Маркетинг

Market to było miejsce, w którym rozstawiało się targowisko. I o ile ludzie przychodzili na targ, by coś kupić i sprzedać, nie był to jedyny powód.

Sprzedaż i marketing

Ba, śmiem twierdzić nawet, że nie był to główny powód. Zobacz — dzisiejszymi targowiskami są galerie handlowe.

Przyszle transakcje i marketing

Czy wszyscy, którzy się tam pokazują, przyszli na zakupy? Spora część przyszła po prostu pooglądać, pokręcić się, porozmawiać… W roku Rick Levine, Christopher Locke oraz Doc Searls napisali serię 95 esejów, która w roku ukazała się pod tytułem Manifest Cluetrain. W swoim zbiorze futurolodzy mówili o wpływie internetu na wiele zjawisk społecznych, przewidzieli m.

W tym artykule Ważne Rozwiązanie Dynamics for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi.

Przechowywać korespondencję elektroniczną. Przechowywanie transakcji oraz danych związanych ze sprzedażą i marketingiem.

Przyszle transakcje i marketing

Tworzyć kampanie marketingowe. Sprzedaż produktów w internetowych serwisach sprzedażowych i sklepach internetowych. Na poniższym rysunku przedstawiono procesy, jakie mogą wystąpić w jednostkach organizacji, zanim z potencjalnego klienta przeistoczy się ona w faktycznego klienta.

Przyszle transakcje i marketing

Kampanie Celem kampanii są osoby kontaktowe u potencjalnych klientów, leadów sprzedażowych, szans sprzedaży i istniejących klientów, których wybrano do udziału w kampanii.

W Supply Chain Management można utworzyć kilka typów kampanii, np.

Sprzedaż i marketing — omówienie

Wraz z postępem kampanii i notowaniem pozytywnych reakcji można rozpocząć proces sprzedaży wobec najlepiej rokujących adresatów. Sprzedaż Funkcje sprzedaży umożliwiają tworzenie ofert, sprzedaż dodatkową i powiązaną nowym i istniejącym klientom, tworzenie zamówień sprzedaży oraz tworzenie faktur sprzedaży dla odbiorców.

Poniższy schemat procesu ilustruje proces biznesowy sprzedaży. Oferty sprzedaży Oferty sprzedaży tworzy się w celu przedstawienia odbiorcom oferty na towary lub usługi, które firma będzie dostarczać. Klient może zażądać oferty lub też można utworzyć ofertę w odpowiedzi na prośbę potencjalnego albo istniejącego klienta.

Gdy klient zaakceptuje ofertę sprzedaży, można ją przekształcić na zamówienie sprzedaży.

W sprzedaży dodatkowej produkt jest proponowany zamiast bieżącego produktu. W sprzedaży powiązanej produkt jest proponowany w uzupełnieniu bieżącego produktu.

Wszystko zależy od… definicji. Jak definiujemy rynek?

Po skonfigurowaniu list produktów można tworzyć konkretne reguły wskazujące, kiedy dany produkt powinien być sugerowany jako powiązany lub dodatkowy. Zamówienia sprzedaży Podczas tworzenia nowego zamówienia sprzedaży należy wybrać jego typ.

Masz do wyboru pięć opcji. Uwaga: Po utworzeniu każdego zamówienia sprzedaży można zmienić jego typ, z wyjątkiem zamówienia typu Zapotrzebowanie na pozycje, jeśli zamówienie ma stan Dostarczone. Typ zamówienia sprzedaży Opis W arkuszu Użyj tego typu jako wersji roboczej dla zamówienia sprzedaży. Ten typ nie ma wpływu na ilości zapasów i nie powoduje generowania transakcji towarowych.

Subskrypcja Używaj tego typu dla zamówień cyklicznych. Podczas fakturowaniu zamówienia jego stan jest automatycznie ustawiany na zamówienie otwarte. Następuje aktualizacja informacji o zafakturowanej ilości dostarczonej i pozostałych dostawach. Tego typu zamówienia sprzedaży nie można użyć, jeśli są używane funkcje modułu Zarządzanie magazynem. Zamówienie sprzedaży Użyj tego typu, gdy klient złożył lub potwierdził zamówienie.

Wszystko jest sprzedażą

Zwrot towaru Użyj tego typu, gdy klient zwraca towar. Numer zwrotu towaru numer RMA jest przypisywany automatycznie. Zapotrzebowanie na pozycje Ten typ jest tworzony automatycznie po sprzedaży towaru za pośrednictwem projektu. Umowy sprzedaży Umowa sprzedaży jest kontraktem, który zobowiązuje odbiorcę do zakupu produktu w określonej ilości lub za określoną kwotę w ustalonym czasie w zamian za specjalne ceny i rabaty. Ceny i rabaty w umowie sprzedaży zastępują ceny i rabaty, które są określone w jakichkolwiek istniejących umowach handlowych.

Umowa sprzedaży jest ważna przez ustalony okres.